:::

》ข่าวสำคัญของรัฐบาล

New Southbound Policy。CECC ประกาศยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมในไต้หวัน จนถึงวันที่ 29 ก.ค. (ภาพจากกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ)

ผลการตรวจคัดกรองของผู้สัมผัสใกล้ชิดกับแรงงานไทยที่ติดเชื้อจำนวน 189 คนเป็นลบทั้งหมด

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. ที่ผ่านมา ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาด (Central Epidemic Command Center, CECC) แถลงว่า ต่อกรณีเมื่อวันที่ 27 ก.ค. ที่ทางรัฐบาลไทยได้ประกาศว่า พบชาวไทยที่เพิ่งเดินทางกลับจากไต้หวันผู้หนี่ง ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) หน่วยงานสาธารณสุขของไต้หวันได้เร่งรวบรวมให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ในสถานที่ทำงานเดียวกับผู้ป่วยรายดังกล่าวทั้ง 189 คน เข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด – 19 ซึ่งล้วนมีผลเป็นลบ เป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทดังกล่าวไม่พบความเสี่ยงในการแพร่ระบาดแต่อย่างใด ส

New Southbound Policy。ดร.ถงเจิ้นหยวนกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่แนะแนว ฯ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้สามารถก้าวสู่ระดับชั้นต่างๆ ในสถาบันการศึกษาไต้หวันได้อย่างมั่นคงราบรื่น เชื่อว่านักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลจะรักไต้หวันมากขึ้น ผ่านการได้รับความช่วยเหลือจากบรรดาเจ้าหน้าที่ฯ (ภาพจาก OCAC)

ประธาน OCAC กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่บรรดานักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล

เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาสำหรับชาวจีนโพ้นทะเลของสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น ทำความเข้าใจกับนโยบาย ข้อกฎหมาย และข้อมูลกิจกรรม สำหรับนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล พร้อมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่แนะแนวฯ ของแต่ละสถาบัน เพื่อผลักดันให้ประสบการณ์การดูแลนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล ได้รับการสืบสานต่อไปอย่างสมบูรณ์ โดยเมื่อวันที่ 29 ก.ค. คณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (OCAC) ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา สำหรับชาวจีนโพ้นทะเล

New Southbound Policy。CECC แถลงว่า เพื่อรับมือกับกรณีแรงงานชาวไทยถูกตรวจพบเชื้อโควิด -19 หลังเดินทางกลับจากไต้หวัน บนเว็บไซต์ทางการของกรมควบคุมโรคไต้หวันได้อัปโหลดวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคระบาด ที่มีซับไตเติ้ลเป็นภาษาไทยแล้ว 22 คลิป และได้จัดทำโปสเตอร์และโบรชัวร์เป็นฉบับภาษาไทย ทั้งหมด 13 ชุด และ 15 ชุดตามลำดับ ในภาพคือข้อควรระวังสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ที่แยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการ (ภาพจากกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ)

CECC ชี้แจง สถานการณ์การตรวจคัดกรองเชื้อโควิด – 19 และการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันที่เดินทางจากไต้หวันกลับไทย

ต่อกรณีเมื่อวันที่ 27 ก.ค. ที่ทางรัฐบาลไทยได้ประกาศว่า พบชาวไทยที่เพิ่งเดินทางกลับจากไต้หวันผู้หนี่ง ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 28 ก.ค. ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาด (Central Epidemic Command Center, CECC) ของไต้หวัน จึงได้แถลงว่า หลังจากที่ทางการไต้หวันได้ทำการตรวจสอบแล้ว พบว่าแรงงานไทยรายนี้เป็นชายวัย 30 ปีเศษ เดินทางเข้ามาทำงานในไต้หวันตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2018 และได้เดินทางกลับไทยเมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่ผ่านมา ในวันที่ 22 ก.ค. มีอาการท้องเสีย แต่ไม่มีอาก

New Southbound Policy。ผู้แทนทางการทูตจาก 12 ประเทศที่ประจำอยู่ในไต้หวัน ประกอบด้วย สาธารณรัฐปาเลา สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ สาธารณรัฐนาอูรู และตูวาลูเข้าร่วมพิธีจบหลักสูตรเมื่อวันที่ 26 ก.ค. พร้อมถ่ายภาพร่วมกับบรรดาผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ (ภาพจาก CIP)

เยาวชนและผู้แทนทางการทูตทั้ง 16 ประเทศ ร่วมพิธีจบหลักสูตรการฝึกอบรมเยาวชนนานาชาติในไต้หวัน

ตลอดระยะเวลาหลายปีมานี้ คณะกรรมการกิจการชนพื้นเมือง (Council of Indigenous Peoples, CIP) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เร่งดำเนินการบ่มเพาะบุคลากรชนพื้นเมืองให้เปี่ยมด้วยความสามารถด้านการต่างประเทศ โดยเมื่อวันที่ 26 ก.ค. ได้มีการจัดพิธีจบหลักสูตรการฝึกอบรมในประเทศ ภายใต้หัวข้อ “การประชุมสัมมนาของกลุ่มชาติพันธุ์ในตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน ปี 2020 – โครงการฝึกอบรมบุคลากรกลุ่มเยาวชนสำหรับกิจการด้านการต่างประเทศ” (2020 Austronesian Forum - Cultivation Program of Young Talents for International Affairs) ขึ

New Southbound Policy。ดร.ถงเจิ้นหยวน (กลาง) และนายไช่อี้ชาง (ขวา) ได้ร่วมถ่ายภาพกับผู้เรียนในหลักสูตรออนไลน์ (ภาพจาก OCAC)

รับมือกับสถานการณ์หลังโควิด – 19 ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี AI

เพื่อรับมือกับสถานการณ์หลังโควิด-19 คณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล (Overseas Community Affairs Council, OCAC) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดิจิทัล (Digital Education Institute) ภายใต้ความดูแลของสถาบันอุตสาหกรรมสารสนเทศไต้หวัน (Institute for Information Industry, III) จัด “หลักสูตรเทคโนโลยี AI สำหรับนักธุรกิจไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเล” พร้อมทั้งได้จัดพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ 25 ก.ค. ที่ผ่านมา โดย ดร. ถงเจิ้นหยวน ประธาน OCAC และนายไช่อี้ชาง อดีตผู้อำนวยการ III ได้เดินทางเข้าร่วมให้

New Southbound Policy。สำนักการศึกษาภาคบังคับ กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน แถลงว่า เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้กับประชาชนในประเทศ ศธ.ไต้หวันจะเร่งผลักดันโครงการว่าจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดึงดูดบุคลากรยอดเยี่ยมจากต่างประเทศ เดินทางมาจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในไต้หวัน (ภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ)

กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน ผลักดันโครงการว่าจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ

เพื่อดำเนินการตาม “พิมพ์เขียวว่าด้วยการพัฒนาให้ประเทศก้าวสู่ระบบสองภาษา ภายในปี 2030” อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เร่งผลักดันโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างกระตือรือร้นมาเป็นระยะเวลานาน ในจำนวนนี้ “โครงการว่าจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ” ได้มีการดำเนินการผลักดันเข้าสู่ปีที่ 6 แล้ว โดยโรงเรียนมัธยมปลายของภาครัฐที่ได้รับเงินอุดหนุน สามารถจัดจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ มาจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นได้ อาทิตย์ละ 20 – 22 คาบเรียน เนื่องจากโครงการดังกล่าวบังเก

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 25 ก.ค. นายเติ้งเจิ้นจง (กลาง) รมว.ประจำสภาบริหารไต้หวัน นำคณะตัวแทนไต้หวันเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (ภาพจากสภาบริหาร)

เอเปคจัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค เรียกร้องให้ทุกประเทศฟื้นฟูการหมุนเวียนของสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และการเคลื่อนย้ายของบุคลากรข้ามประเทศ

มาเลเซียซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) ประจำปี 2020 ได้จัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (VMRT) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อช่วงเวลา 11:00 – 16:00 ของวันที่ 25 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยมีนายเติ้งเจิ้นจง รัฐมนตรีประจำสภาบริหาร สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาการค้า สำนักงานเจรจาการค้า สภาบริหาร นำคณะตัวแทนไต้หวันเข้าร่วมการประชุม บรรยากาศในการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 23 ก.ค. กต.ไต้หวันประกาศขยายเวลาทดลองใช้มาตรการยกเว้นการตรวจลงตราให้กับนักท่องเที่ยวไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ และรัสเซีย รวม 4 ประเทศ นับตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. เป็นต้นไปจนถึง 31 ก.ค. ปี 2021

กต.ไต้หวันประกาศขยายเวลาทดลองใช้มาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา ให้กับนักท่องเที่ยวไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ และรัสเซีย รวม 4 ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2020 ถึง 31 ก.ค. 2021

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า เพื่อผลักดัน “นโยบายมุ่งใต้ใหม่” อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ที่ผ่านมา กต.ไต้หวันได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมแบบข้ามหน่วยงาน เพื่อหารือเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษตามนโยบายยกเว้นการตรวจลงตราแก่ประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่และรัสเซีย ซึ่งครอบคลุมถึงการขยายเวลาทดลองใช้มาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา สำหรับนักท่องเที่ยวไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ และรัสเซีย และการปรับ “โครงการขอวีซ่าท่องเที่ยว สำหรับกลุ่มนั

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 11 ก.ค. สมาคมหอการค้าเอเชียไต้หวันได้จัดการประชุมคณะกรรมการและผู้บริหาร รูปแบบออนไลน์ โดยหลินอวี่ซิน (คนกลาง สวมชุดสีบานเย็น) เยาวชนชาวจีนโพ้นทะเลที่มาจากไทย ได้รับคัดเลือกเป็นนายกสมาคมฯ สมัยที่ 10 (ภาพจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย)

หลินอวี่ซิน เยาวชนชาวจีนโพ้นทะเลที่มาจากไทย ได้รับคัดเลือกเป็นนายกสมาคมหอการค้าเอเชียไต้หวัน

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. สมาคมหอการค้าเอเชียไต้หวัน (Asia Taiwanese Chambers Of Commerce Junior Chapter, ASTCCJC) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการและผู้บริหาร รูปแบบออนไลน์ โดยหลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการเลือกนายกสมาคมฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สมัยที่ 10 หลินอวี่ซิน เยาวชนชาวจีนโพ้นทะเลที่มาจากไทย ได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการทุกคน จึงได้รับเลือกให้เป็นนายก ASTCCJC สมัยที่ 10 สำหรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สมัยที่ 10 ตกเป็นของหลินปิ่งเจิน เยาวชนชาวจีนโพ้นทะเลที่มาจากอินโดนีเซีย

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 22 ก.ค. CECC ประกาศเปิดให้ชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามารับการรักษาที่ไต้หวันได้อย่างมีเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.นี้เป็นต้นไป (ภาพจาก UDN)

ไต้หวันจะเปิดให้ชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามารับการรักษาที่ไต้หวันได้อย่างมีเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.นี้เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาด (Central Epidemic Command Center, CECC) ของไต้หวัน แถลงว่า ไต้หวันได้มีการผลักดันการให้บริการทางการแพทย์นานาชาติมาเป็นระยะเวลานาน นอกจากจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยต่างชาติเดินทางเข้ามารับการรักษาที่ไต้หวัน แล้ว ยังมีสื่อต่างประเทศรายงานข่าวดังกล่าวนับครั้งไม่ถ้วน ซึ่งได้นำไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ไต้หวันได้ดำเนินมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า – อ

<< 5 6 7 8 9 >>