:::

ไต้หวันร่วมการประชุม WEF โชว์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศของสตรีไต้หวันพร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนในเอเชียแปซิฟิก

ไต้หวันร่วมการประชุม WEF โชว์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศของสตรีไต้หวันพร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนในเอเชียแปซิฟิก

สภาบริหาร วันที่ 3 กันยายน 2561

สำนักงานความเสมอภาคทางเพศ สภาบริหาร ไต้หวันสาธารณรัฐจีนแถลงในวันที่ 3 กันยายนว่า การประชุมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจ (APEC Women and the Economy Forum ,WEF) ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองพอร์ตมอร์สบี ประเทศปาปัวนิวกีนี ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน คณะตัวแทนไต้หวันที่เดินทางไปร่วมการประชุมในปีนี้นำโดย นางจันถิงอี๋ ประธานคณะกรรมการการสื่อสารและโทรคมนาคมแห่งชาติ ( National Communications Commission,NCC) นางหลินชุนฟ่งและนางจั๋วชุนอิงจากคณะกรรมการความเสมอภาคทางเพศ รวมถึงเจ้าหน้าที่และตัวแทนภาคเอกชนรวม 15 คน โดยหวังว่าการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จะเผยแพร่ผลสำเร็จจากการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาบทบาทสตรีในธุรกิจสตาร์ทอัพของไต้หวัน อีกทั้งเป็นการแสดงศักยภาพในการอุทิศตน เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคให้เจริญรุ่งเรือง

 

สำนักงานความเสมอภาคทางเพศแถลงว่า การประชุมในปีนี้ใช้หัวข้อ “โอกาสของสตรีในยุคดิจิทัล” โดยได้แบ่งเป็น 4 หัวข้อย่อยได้แก่ “บ่มเพาะสตรีเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล” “สิทธิและการยอมรับระหว่างเพศ” “ความเป็นผู้นำ” “การสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน” และ”ลดช่องว่างระหว่างเพศ” ซึ่งมีการจัดประชุมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (Public Private Dialogue on Women and the Economy ,PPDWE) ด้วย

智慧科技農業性別化創新計畫

สำนักงานความเสมอภาคทางเพศเปิดเผยว่า ในช่วงไม่กี่ปีมานี้เอเปกมีแนวโน้มที่จะจัดการประชุมหารือเพื่อความร่วมมือแบบข้ามภาคส่วน กลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ กระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ทั้งนี้เพื่อคว้าโอกาสทางเศรษฐกิจของสตรี ตลอดจนสร้างต้นแบบขึ้น ด้วยเหตุนี้เอง สำนักงานความเสมอภาคทางเพศ สภาบริหารไต้หวันจึงได้เสนอ “โครงการนวัตกรรมเพศภาวะด้านเกษตรอัจฉริยะ” ซึ่งได้รับการตอบรับจากเอเปกและกลุ่มเศรษฐกิจที่เป็นสมาชิกเอเปกจำนวนมาก โดยโครงการนี้จะใช้วิธีวิเคราะห์เพศภาวะที่ต่างกันเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคนิค อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมด้านการเกษตรเป็นรายกรณี จากนั้น ได้รวบรวมประสบการณ์และผลสัมฤทธิ์นำมาจัดทำเป็น Toolbag ของนโยบายนวัตกรรมเทคนิคการเกษตรสำหรับสตรี เพื่อให้กลุ่มเศรษฐกิจที่เป็นสมาชิกเอเปกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ พร้อมกันนี้ตัวแทนไต้หวันได้เชิญสมาชิกเอเปกเข้าร่วมการสัมมนาโครงการดังกล่าวที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ด้วย

 

สำหรับคณะตัวแทนไต้หวันที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว นอกจากนางจันถิงอี๋ประธาน NCC หัวหน้าคณะฯ จะแสดงปาฐกถาใน “การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพื่อกำหนดนโยบาย” แล้ว นางเลี่ยวกุ้ยเยี่ยน เจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงแรงงานยังจะแสดงปาฐกถาใน “การประชุมสัมมนาว่าด้วยอุตสาหกรรม4.0 กับศักยภาพของสตรีผู้ประกอบการ” ที่เกาหลีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยแบ่งปันประสบการณ์การผลักดันนโยบายธุรกิจสตาร์ทอัพของไต้หวันที่ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะมาช่วยรวมถึงผลสำเร็จ นอกจากนี้นางหวังเหมยเจิน ประธาน บ. Life Star International ซึ่งไต้หวันเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล ”APEC Business Efficiency and Success Target Award” ได้รับเชิญให้แสดงปาฐกถาในการประชุม PPDWE ในหัวข้อเรื่อง “การขจัดอุปสรรคการเข้าร่วมการค้าโลกของสตรี” โดยจะแบ่งปันนโยบายที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลไต้หวันและประสบการณ์ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ


สำนักงานความเสมอทางภาคทางเพศเน้นย้ำว่า ความพยายามทุ่มเทเพื่อพัฒนาสิทธิสตรีและเศรษฐกิจตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อการสร้างวิสาหกิจสตรี ได้รับการยอมรับและมองเห็นความสำคัญจากสมาชิกเอเปก อีกทั้งในช่วงไม่กี่ปีมานี้ไต้หวันได้พยายามผลักดันแนวคิด Gendered Innovations (GI) ซึ่งได้ถูกจัดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ “แผนยุทธศาสตร์หุ้นส่วนนโยบายสตรีและเศรษฐกิจปี 2019-2021” ในอนาคตยังจะพยายามชักจูงให้มุ่งไปสู่แนวทาง “การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของสตรี” โดยจะร่วมมือกับกลุ่มเศรษฐกิจอื่นเพื่ออุทิศกำลังให้แก่สตรีและเศรษฐกิจต่อไป