:::

ฟ้าประทานฟาร์มหวังเป็นแปลงสาธิตเทคโนโลยีทางการเกษตรของไต้หวันในไทย

คณะผู้แทนจากกลุ่มความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและอุตสาหกรรมนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยจงซิง และสถานีทดลองการเกษตร หน่วยงานภายใต้สภาเกษตรไต้หวัน ได้เดินทางไปเยือนฟ้าประทานฟาร์มที่ประเทศไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 14 – 15 พ.ค. นี้ ตามคำชักชวนของสำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย ซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือระหว่างไต้หวันและฟ้าประทานฟาร์มอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่เคยร่วมมือกันมาแล้วเมื่อ 10 กว่าปีก่อน ในภาพคือการไปเยือนการเพาะมะเขือเทศในเรือนกระจกที่ฟ้าประทานฟาร์ม (ภาพจากข้อมูลข่าว) สำนักข่าว CNA วันที่ 19 พ.ค. 62

คณะผู้แทนจากกลุ่มความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและอุตสาหกรรมนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยจงซิง และสถานีทดลองการเกษตร หน่วยงานภายใต้สภาเกษตรไต้หวัน ได้เดินทางไปเยือนฟ้าประทานฟาร์มที่ประเทศไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 14 – 15 พ.ค. นี้ ตามคำชักชวนของสำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย ซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือระหว่างไต้หวันและฟ้าประทานฟาร์มอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่เคยร่วมมือกันมาแล้วเมื่อ 10 กว่าปีก่อน ในภาพคือการไปเยือนการเพาะมะเขือเทศในเรือนกระจกที่ฟ้าประทานฟาร์ม (ภาพจากข้อมูลข่าว) สำนักข่าว CNA วันที่ 19 พ.ค. 62

สำนักข่าว CNA วันที่ 19 .. 62
 

ที่จังหวัดนครราชสีมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีฟาร์มเกษตรแห่งหนึ่งที่นำเอาเทคโนโลยีทางการเกษตรของไต้หวันไปใช้งาน ทั้งการปลูกผักผลไม้และการสร้างเรือนกระจก นับว่าเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการชาวไต้หวันด้วย


 

เมื่อวันที่ 14-15 .ที่ผ่านมา ดร.ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนไต้หวันประจำประเทศไทยได้นำคณะผู้แทนจากกลุ่มความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและอุตสาหกรรมนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยจงซิง (NCHU Global Research & Industry Alliance) และสถานีทดลองการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สภาเกษตรไต้หวัน เดินทางไปเยือนฟ้าประทานฟาร์ม (Faprathan Farm) ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยหวังว่าจะสามารถเป็นสะพานในการสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับฟ้าประทานฟาร์ม หลังจากที่เคยร่วมมือกันมาแล้วเมื่อ 10กว่าปีก่อน


 

จังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมหลักในการเดินทางจากภาคกลางไปยังภาคอีสาน ซึ่งคุณลักขณา นะวิโรจน์และคุณอนันต์ ดาโลดม ได้พัฒนาฟ้าประทานฟาร์มขึ้น บนพื้นที่ประมาณ 900 ไร่บนเนินเขาแห่งหนึ่งของที่นี่


 

เมื่อ 10 กว่าปีก่อน เกษตรกรในพื้นที่เนินเขาแห่งนี้ นิยมปลูกเฉพาะข้าวโพด มันสำปะหลังและอ้อย แต่ผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้มีราคาที่เหลื่อมล้ำกันมาก คุณอนันต์ ผู้ซึ่งเคยทำงานเป็นข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย ตั้งความหวังไว้ว่าต้องการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จึงได้สอนเทคนิคการเพาะปลูกด้วยกระบวนการออร์แกนิกให้กับเหล่าเกษตรกรในฟาร์ม และหันมาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ได้ราคาสูง อาทิผลไม้ เมล็ดกาแฟ ผืชผักสวนครัวและไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น


 

คุณอนันต์มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับไต้หวันเป็นอย่างมาก ด้วยความที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเกษตร จึงได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับไต้หวันนับครั้งไม่ถ้วน โดยเริ่มจากปี 1969 ซึ่งคุณอนันต์เดินทางเยือนไต้หวันเป็นครั้งแรก จนถึงปัจจุบันได้เดินทางมาไต้หวันหลายสิบครั้งแล้ว และยังเคยนำคณะเกษตรกรไทยเดินทางมาแลกเปลี่ยนที่ไต้หวันอีกด้วย โดยคุณอนันต์เห็นว่า ไต้หวันมีเทคโนโลยีการเกษตรที่ยอดเยี่ยมและมีตลาดจำหน่ายผลผลิตที่มีศักยภาพ จึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถหาโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างไทย – ไต้หวัน ให้ก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน


 

ทั้งนี้ ในปี 2008 ฟ้าประทานฟาร์มได้สร้างความร่วมมือกับฟาร์มดอกไม้ในเมืองอี๋หลานและบริษัทที่ทำงานด้านการออกแบบของไต้หวัน ในการนำเทคนิคการเพาะปลูกดอกไม้ของไต้หวันเข้ามาใช้ในประเทศไทย และในปี 2009 ก็ยังได้ร่วมกันจัดนิทรรศการดอกไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอีกด้วย