:::

TAITRA นำคณะเดินทางเข้าร่วม การประชุม Indo-Pacific Business Forum ที่กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า ระหว่างไต้หวัน สหรัฐฯและภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก

นายหวงจื้อฟาง (ขวา) ประธาน TAITRA และ Mr. Keith Krach (ซ้าย) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ฝ่ายกิจการด้านเศรษฐกิจ ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบทวิภาคี ในประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างไต้หวัน - สหรัฐฯ (ภาพจาก TAITRA)

นายหวงจื้อฟาง (ขวา) ประธาน TAITRA และ Mr. Keith Krach (ซ้าย) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ฝ่ายกิจการด้านเศรษฐกิจ ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบทวิภาคี ในประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างไต้หวัน - สหรัฐฯ (ภาพจาก TAITRA)

TAITRA วันที่ .. 62

 

นายหวงจื้อฟาง ประธานสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) ได้ตอบรับคำเชิญของสถาบันอเมริกาในไต้หวัน สำนักงานไทเป (AIT Taipei Office) นำคณะตัวแทนไต้หวัน เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมการประชุม Indo-Pacific Business Forum ที่ร่วมกันจัดโดยสภาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


 

การประชุมสุดยอดอาเซียน (35 th Asean Summit and Related Summits) ได้เปิดฉากขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ .ที่ผ่านมา และในวันที่ .ได้มีกำหนดการจัดการประชุม Indo-Pacific Business Forum ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญของการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ โดยมีนักการเมืองและผู้นำทางธุรกิจกว่าพันคน จาก 28 ประเทศเดินทางเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้


 

ในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ คณะตัวแทนไต้หวันยังได้เข้าพบปะกับ Mr. Keith Krach ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ฝ่ายกิจการด้านเศรษฐกิจ และ Ms. Diane Farrell รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายระดับสูงของสหรัฐฯ อีกหลายคน ตลอดจนได้หารือและแลกเปลี่ยนกับนักธุรกิจชาวอเมริกัน และนักธุรกิจในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก เพื่อร่วมกันแสวงหาความร่วมมือด้านการตลาดในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิกกับไต้หวัน


 

ในขณะที่ร่วมหารือกับตัวแทนสหรัฐฯ ประธาน TAITRA ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนรัฐบาลไต้หวัน ขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ ที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมลงนามส่งหนังสือให้กับบริษัทใหญ่ที่สุด 500 อันดับแรกของอเมริกา เพื่อส่งเสริมให้บรรดานักธุรกิจชาวอเมริกัน ร่วมลงทุนในไต้หวัน พร้อมกันนี้ยังระบุว่า ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไต้หวัน – สหรัฐฯ มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นมาอย่างช้านาน ภายใต้สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน นักธุรกิจไต้หวันได้วางแผนยุทธศาสตร์ ตีตลาดประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ตลอดจนร่วมลงทุนในด้านการผลิตในสหรัฐฯ ซึ่งได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการผลิต ระหว่างไต้หวัน – สหรัฐฯ


 

เพื่อส่งเสริมการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศแบบทวิภาคี ระหว่างไต้หวัน – สหรัฐฯ TAITRA ได้มีแผนการจัดตั้ง “สำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไต้หวัน – สหรัฐฯ” (Taiwan-U.S. Trade and Investment Networking Center)


 

นอกจากนี้เพื่อช่วยให้กลุ่มธุรกิจไต้หวันปรับโครงสร้างองค์กรในแนวดิ่ง TAITRA คาดการณ์ว่า จะจัดตั้งศูนย์จัดแสดงและจำหน่าย (Marketing Center) ที่ภาคตะวันตกของสหรัฐฯ ในปีหน้า และนำคณะผู้ประกอบการไต้หวันเดินทางไปเชื่อมโยงความร่วมมือด้านการตลาดออนไลน์ และแสวงหาความร่วมมือทางธุรกิจกับผู้ประกอบการในพื้นที่ นอกจากนี้ TAITRA ยังได้เข้าร่วมกับ “โครงการพันธมิตรแห่งการหมุนเวียนบุคลากร” (Talent Circulation Alliance, TCA) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรับสมัครและบ่มเพาะบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่างไต้หวัน สหรัฐฯ