:::

นิทรรศการแลกเปลี่ยนงานแกะสลักไม้ไต้หวันสัญจร เปิดตัวในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่

นายฟ่านหยางเทียน (ซ้าย) มอบของที่ระลึกแก่นายอินทพันธุ์ บัวเขียว (ภาพจากเทศบาลเมืองเหมียวลี่)

นายฟ่านหยางเทียน (ซ้าย) มอบของที่ระลึกแก่นายอินทพันธุ์ บัวเขียว (ภาพจากเทศบาลเมืองเหมียวลี่)

สำนักวัฒนธรรมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองเหมียวลี่ วันที่ 13 ธ.ค. 62

 

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองเหมียวลี่ แถลงว่า เนื่องจากตำบลซานอี้ของเมืองเหมียวลี่ ได้รับการขนานนามว่าเป็นอาณาจักรแห่งไม้แกะสลัก (Woodcarving Kingdom of Taiwan) ซึ่งมีมิติทางวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับหมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลัก ในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่หลายประการ ทางเทศบาลเมืองฯ จึงได้คัดเลือกผลงานไม้แกะสลักประจำตำบล เพื่อนำไปจัดแสดงในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 12 ธ.ค. ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และได้มีกำหนดการจัดงานแถลงข่าว เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและเสวนากับผู้ประกอบการในพื้นที่ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 12 ธ.ค. ที่ผ่านมา

 

 

กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีชื่อว่า “นิทรรศการแลกเปลี่ยนงานแกะสลักไม้ไต้หวันสัญจร” (Taiwan Woodcarving Southbound Exchange Exhibition) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยมีระยะเวลาโครงการ 2 ปี ซึ่งโครงการนี้เริ่มต้นดำเนินการในปี 2018 โดยได้เชิญศิลปินชาวไทย นำผลงานรวม 69 ชิ้น ที่ประกอบด้วยงานไม้แกะสลัก สินค้าวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์และเฟอร์นิเจอร์ไม้ มาร่วมจัดแสดงในไต้หวัน ภายใต้แรงส่งเสริมของนายหยางเป่ยเฉิน ศิลปินชาวไต้หวัน และนายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ซึ่งในช่วงระหว่างการจัดแสดงผลงาน ก็ได้จัด “การประชุมแลกเปลี่ยนในประเด็นศิลปะการแกะสลักไม้ และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์” โดยได้เชิญช่างแกะสลักไม้ และแบรนด์ไม้แกะสลักเชิงวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ของไทยและไต้หวัน เดินทางมาเข้าร่วม เพื่อนำเสนอรูปแบบความหลากหลายทางวัฒนธรรม ระหว่างไต้หวัน – ไทยร่วมกัน

 

 

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองเหมียวลี่ แถลงว่า ช่วงหลายปีมานี้ ทางเทศบาลฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศิลปะไม้แกะสลัก โดยเฉพาะผลงานไม้แกะสลักของตำบลซานอี้ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และในปัจจุบันตำบลซานอี้ได้กลายเป็นฐานที่ตั้งในการพัฒนางานไม้แกะสลักในภูมิภาคเอเชีย และตลอดเวลาที่ผ่านมา ได้มุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ศิลปะงานแกะสลักไม้ เป็นที่รู้จักในระดับสากล ขณะเดียวกัน ก็เป็นการซึมซับรับเอาพลังแห่งวัฒนธรรมไม้แกะสลักของนานาประเทศ มารวมไว้ในไต้หวันด้วยเช่นกัน

 

 

นิทรรศการแลกเปลี่ยนที่จัดขึ้นในปีนี้ ได้คัดเลือกผลงานรวม 34 ชิ้น จากทั้งหมด 75 ชิ้นที่ได้จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์งานประติมากรรมไม้ซานอี้ (Sanyi Wood Sculpture Museum) เพื่อนำไปร่วมจัดแสดงในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ อีกทั้งได้ติดต่อเชิญนายฟ่านหยางเทียน เลขาธิการเทศบาลเมืองเหมียวลี่ และนายอินทพันธุ์ บัวเขียว ผู้จัดการ TCDC ประจำเชียงใหม่ ร่วมกล่าวปราศรัยในพิธีเปิดของงานนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย


 

โดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในนิทรรศการครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายของศิลปินชาวไทยทั้ง 2 คน และอาจารย์หยางเป่ยเฉิน รวมถึงการแลกเปลี่ยนกันในประเด็นศิลปะการแกะสลักไม้ และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างศิลปินชาวไต้หวัน 3 คน และศิลปินชาวไทย 2 คน โดยภายในงาน ศิลปินชาวไทย ยังได้ทำการบรรยายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยการประยุกต์ใช้วัสดุจากธรรมชาติ ผสมผสานเข้ากับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ นอกจากนี้ ศิลปินชาวไทยต่างเกิดความรู้สึกประทับใจที่รัฐบาลไต้หวัน ได้ให้การสนับสนุนศิลปินช่างแกะสลักไม้ ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่ และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตจะประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมในเมืองและชนบทต่อไป