:::

ครั้งแรกในประวัติการณ์! สภาบริหารไต้หวันนำเสนอรายงานแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ “กติการะหว่างประเทศ 2 ฉบับ”

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. นายซูเจินชาง นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวว่าด้วยการนำเสนอรายงานแห่งชาติครั้งที่ 3 ภายใต้ “กติการะหว่างประเทศ 2 ฉบับ” ประกอบด้วย “กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง” และ “กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” (ภาพจากสภาบริหาร)
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. นายซูเจินชาง นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวว่าด้วยการนำเสนอรายงานแห่งชาติครั้งที่ 3 ภายใต้ “กติการะหว่างประเทศ 2 ฉบับ” ประกอบด้วย “กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง” และ “กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” (ภาพจากสภาบริหาร)

สภาบริหาร วันที่ 29 มิ.. 63

 

เมื่อวันที่ 29 มิ.นายซูเจินชาง นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวนำเสนอรายงานแห่งชาติครั้งที่ ภายใต้หัวข้อ “กติการะหว่างประเทศ ฉบับ” (Third Report on the ICCPR and ICESCR) ประกอบด้วย “กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง” (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) และ “กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR) พร้อมกล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้นำเสนอรายงานแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “กติการะหว่างประเทศ ฉบับ” ในนามของสภาบริหาร คาดหวังให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันก้าวเดินไปข้างหน้า ส่งเสริมให้ไต้หวันดียิ่งขึ้น ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อบรรลุอุดมการณ์ที่เพิ่มมากขึ้น


 

นรม.ซูฯ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันได้มุ่งมั่นดำเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องตลอด ปีที่ผ่านมา อาทิ ภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรมและการบัญญัติกฎหมาย ในด้านการปฎิบัติจริงนั้น ก็ได้ดำเนินการภารกิจต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ผลักดันให้ภารกิจแต่ละภาคส่วนพัฒนาไปอย่างรุดหน้า ซึ่งนอกจากจะมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว เมื่อปี 2019 ยังได้มีการผ่านกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนสมรสของคนรักเพศเดียวกัน พร้อมมีผลบังคับใช้ทันที โดยจากการทำโพลสำรวจความเห็นของภาคประชาชนในปีนี้ จะเห็นได้ว่า สังคมได้เปลี่ยนผ่านจากความฉงนและการไม่ยอมรับ มาเป็นการสนับสนุนและได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนเกินครึ่งของทั้งประเทศ


 

นรม.ซูฯ เน้นย้ำว่า “กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของสภาตรวจสอบ” ได้มีการบัญญัติอย่างเป็นทางการแล้ว โดยสภาตรวจสอบ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันมีกำหนดการจะจัดตั้ง “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน” ขึ้นในวันที่ .นี้


 

กระทรวงยุติธรรม ระบุว่า ก่อนหน้านี้ ไต้หวันได้มีการนำเสนอรายงานแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “กติการะหว่างประเทศ ฉบับ” ไปเมื่อปี 2012 และปี 2016 และได้ร่วมหารือแก้ไขและปรับปรุงในส่วนของข้อกฎหมายและแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร ที่คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบระดับนานาชาติได้ให้คำแนะนำในส่วนที่ยังมีข้อบกพร่อง ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานหลักประกันสิทธิมนุษยชนของไต้หวัน และส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงกับนานาชาติ