:::

》นโยบายสำคัญ

New Southbound Policy。คูหาไต้หวันเปิดให้ทดลองสัมผัสกับ การเขียนลวดลายลงบนร่มกระดาษน้ำมันของชาวฮากกา ในมหกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติประจำปีของไทย

คูหาไต้หวันเปิดให้ทดลองสัมผัสกับ การเขียนลวดลายลงบนร่มกระดาษน้ำมันของชาวฮากกา ในมหกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติประจำปีของไทย

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. ที่ผ่านมา สมาคมการท่องเที่ยวไต้หวัน (Taiwan Visitors Association, TVA) ชี้ว่า ในงานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ซึ่งถือเป็นมหกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ของไทย ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 (IMPACT Challenger Hall 2) นั้น TVA ได้รับมอบหมายจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้นำคณะตัวแทนเดินทางไปเข้าร่วม พร้อมจัดแสดงคูหาไต้หวัน โดยผสมผสานองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไต้หวัน

New Southbound Policy。ในช่วงที่ผ่านมานี้ TECO ได้แขวนภาพโปสเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีตึกทำเนียบปธน. เป็นองค์ประกอบหลัก ณ ระเบียงแห่งการท่องเที่ยวไต้หวัน ภายในตัวอาคารสำนักงานฯ (ภาพจาก TECO)

TECO เผยภาพโปสเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีตึกทำเนียบปธน. เป็นองค์ประกอบหลัก ผลักดันการท่องเที่ยวไต้หวัน

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) ได้แถลงว่า เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้ บริเวณระเบียงแห่งการท่องเที่ยวไต้หวันได้มีการจัดตกแต่งใหม่ ด้วยภาพโปสเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีทำเนียบประธานาธิบดี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นองค์ประกอบหลัก

New Southbound Policy。รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา (ขวา) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มอบของที่ระลึกให้กับนายกัวหมิงเจิ้ง อธิการบดี NCCU (ภาพจาก NCCU)

NCCU และนิด้าร่วมแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ผลักดันโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และการวิจัยร่วมกัน

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. นายกัวหมิงเจิ้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจิ้งจื้อ (National Chengchi University, NCCU) นำคณะตัวแทนเดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration, NIDA) โดย ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง นิด้าถือเป็นสถาบันวิจัยแห่งชาติของไทย มีภารกิจที่คล้ายคลึงกับสถาบันวิจัยแห่งชาติไต้หวัน (Academia Sinica) โดยมุ่งมั่นดำเนินการวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจ เพื่อใช้เป็นหลักอ้างอิงให้กับรัฐบาล

New Southbound Policy。ดร. ถงเจิ้นหยวน (ที่ 5 จากขวา) ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานแถลงข่าว “เทศกาลการท่องเที่ยวไต้หวัน 2020” พร้อมกล่าวปราศรัย เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. (ภาพจากสำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย)

TECO จัด “เทศกาลการท่องเที่ยวไต้หวัน 2020” ดึงนักท่องเที่ยวชาวไทย ร่วมทุบสถิติการเดินทางเยือนไต้หวันในปี 2020

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) ได้ประกาศรายละเอียดการจัด “เทศกาลการท่องเที่ยวไต้หวัน 2020” (Taiwan Tourism Festival 2020) ซึ่งผนวกเข้ากับนโยบายยกเว้นการตรวจลงตรา (visa) ให้กับนักท่องเที่ยวไทย เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไทย เดินทางมาสัมผัสกับความอบอุ่น และรูปแบบการใช้ชีวิตของไต้หวัน โดยหวังว่าจะสามารถทุบสถิติใหม่ของจำนวนนักท่องเที่ยวแลกเปลี่ยน ระหว่างไต้หวัน - ไทยด้วย

New Southbound Policy。นายกัวหมิงเจิ้ง (ที่ 1 จากขวา) อธิการบดี NCCU และรศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน

NCCU ร่วมแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยพี่น้อง 2 แห่งของไทย

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเจิ้งจื้อ (National Chengchi University, NCCU) แถลงว่า ภายหลังจากที่นายกัวหมิงเจิ้ง ขึ้นรับตำแหน่งอธิการบดีของ NCCU ได้มีกำหนดการเดินทางเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศ โดยเลือกให้ประเทศไทยเป็นสถานีแรก ซึ่งในการเดินทางครั้งนี้ นอกจากได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายของสำนักงาน NCCU ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครฯ อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ที่ผ่านมา คณะตัวแทนยังได้เดินทางไปเยี่ยมพบมหาวิทยาลัยธร

New Southbound Policy。นายกัวหมิงเจิ้ง (ที่ 1 จากขวา) อธิการบดี NCCU ดร. ถงเจิ้นหยวน (ที่ 2 จากขวา) ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย และนายหลี่น่าหลง (ที่ 1 จากซ้าย) รองนายกสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย ต่างเดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงาน NCCUในกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ (ภาพจาก NCCU)

ดร. ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทยร่วมแสดงความยินดี ที่ NCCU จัดตั้งสำนักงานขึ้นในกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. มหาวิทยาลัยเจิ้งจื้อ (National Chengchi University, NCCU) แถลงว่า สำนักงานในต่างแดนแห่งแรกของสถาบัน ได้เปิดตัวขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ณ กรุงเทพมหานครฯ อย่างเป็นทางการ โดยนายกัวหมิงเจิ้ง อธิการบดี NCCU และนายหลี่น่าหลง รองนายกสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาร่วมเป็นประธาน ในพิธีเปิดป้ายสำนักงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งในงานครั้งนี้ ดร. ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย และนายเย่เทียนผิง นายกสมาคมศิษย์เก่า NCCU ในประเทศไทย ต่างร่วมเดินทางมาเป็นเกียรติในพิธี โดยในอนาค

New Southbound Policy。สมาชิกเยาวชนในโครงการ Young Barista Champion Thailand เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนฝาผนัง ภายใต้กิจกรรมคริสต์มาสเพื่อการกุศลนานาชาติ (ภาพจาก Just Sleep)

ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไต้หวัน จัดกิจกรรมคริสต์มาส เพื่อการกุศลนานาชาติ ส่งเสริมให้เยาวชนไต้หวัน – ไทย ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนฝาผนังขนาดมหึมา

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. บริษัท Just Sleep ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไต้หวัน แถลงว่า กิจกรรมคริสต์มาสเพื่อการกุศลนานาชาติประจำปีของทางบริษัท เปิดฉากขึ้นแล้ว โดยในปีนี้ นายหยางเหวยจู๋ (Bamboo) ศิลปินชาวไต้หวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนฝาผนัง รับหน้าที่เป็นหัวหน้านำคณะเยาวชนจากประเทศไทย เมืองอี๋หลาน และเมืองฮัวเหลียน เป็นต้น กว่า 30 คน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนฝาผนัง บริเวณทางเดินชั้น 9 ของโรงแรม Just Sleep สาขาเจียวซี ซึ่งผลงานดังกล่าว มีความกว้างกว่า 12 เมตร สูง 2 เมตร โดยสมาชิกทั

New Southbound Policy。มหกรรม Taiwan Expo ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ณ กรุงไทเป ดึงดูดตัวแทนผู้ประกอบการกว่าร้อยรายเข้าร่วม ในภาพคือเจ้าหน้าที่ TAITRA กำลังนำเสนอผลสัมฤทธิ์ ที่ได้จากงานมหกรรม Taiwan Expo ในปีที่ผ่านๆ มา (ภาพจาก TAITRA)

TAITRA จัดเวทีแบ่งปันประสบการณ์ด้านกลยุทธ์ขยายการตลาด ในประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ที่ผ่านมา สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน แถลงว่า นับตั้งแต่ที่มีการจัดมหกรรม Taiwan Expo ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ได้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เด่นชัดต่างๆ มากมาย ซึ่งนอกจากได้รวบรวมผู้ประกอบการไต้หวันกว่า 2,300 ราย จาก 6 ประเทศ 14 จังหวัด มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดแสดงแล้ว ในระหว่างช่วงนิทรรศการ ยังได้ดึงดูดผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 3 แสนคน จึงนับได้ว่าเป็นการปูรากฐานการตลาดในการเข้าสู่ประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

New Southbound Policy。สมาชิกกลุ่มภาษาไทยในหลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างประเทศของ TAITRA เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทย (ภาพจาก TAITRA)

TAITRA จัดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรด้านภาษาไทยและภาษาอาเซียนอื่นๆ จนได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจยักษ์ใหญ่ในประเทศ

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ที่ผ่านมา สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) แถลงว่า เนื่องจากสงครามการค้าจีน – สหรัฐฯ ยังคงอยู่ในภาวะตึงเครียด ผู้ประกอบการและนักลงทุนชาวไต้หวันจำนวนมาก จึงทยอยปรับโครงสร้างกิจการ และย้ายฐานการผลิตไปสู่ที่แห่งใหม่ หรือแม้แต่อาศัยการปรับส่วนแบ่งทางการตลาด เพื่อลดผลกระทบจากสงครามการค้าให้น้อยลง ประกอบกับการเป็นตลาดที่มีจำนวนประชากรโดยรวมสูงมาก ทำให้ประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ กลายเป็นทางเลือกในการลงทุนตั้งฐานการผลิตแห่งใหม่ของนักธุรกิจชาวไต้หวัน ทางกระทรว

New Southbound Policy。นายฟ่านหยางเทียน (ซ้าย) มอบของที่ระลึกแก่นายอินทพันธุ์ บัวเขียว (ภาพจากเทศบาลเมืองเหมียวลี่)

นิทรรศการแลกเปลี่ยนงานแกะสลักไม้ไต้หวันสัญจร เปิดตัวในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองเหมียวลี่ แถลงว่า เนื่องจากตำบลซานอี้ของเมืองเหมียวลี่ ได้รับการขนานนามว่าเป็นอาณาจักรแห่งไม้แกะสลัก (Woodcarving Kingdom of Taiwan) ซึ่งมีมิติทางวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับหมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลัก ในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่หลายประการ ทางเทศบาลเมืองฯ จึงได้คัดเลือกผลงานไม้แกะสลักประจำตำบล เพื่อนำไปจัดแสดงในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 12 ธ.ค. ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และได้มีกำหนดการจัดงานแถลงข่าว เพื่อร่ว