:::

》นโยบายสำคัญ

New Southbound Policy。นายหลี่อิ้งหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย มอบของที่ระลึกให้กับดร. ยงยุทธ สุวรรณบุตร (ภาพจาก TECO)

นายหลี่อิ้งหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย เดินทางเยี่ยมชมตำบลแพรกษาในจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน (Thai-Chinese International School, TCIS) ที่ทำหน้าที่บ่มเพาะนักเรียนชาวจีนโพ้นทะเลในไทย และโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา (Praksa Withedsuksa School, PWS) จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน โดยนายหลี่อิ้งหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) และบรรดาผู้นำชาวจีนโพ้นทะเลในไทย ต่างเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 21 ต.ค. กระทรวงเศรษฐการจัดการประชุมขึ้น พร้อมติดต่อเชิญเจ้าหน้าที่การทูตของประเทศอาเซียนและอินเดียที่ประจำในไต้หวัน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญทางภาคอุตสาหกรรม (ภาพจาก MOEA)

การประชุมพันธมิตรระหว่างไต้หวัน – อาเซียน – อินเดีย ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการไต้หวันรุกขยายตลาดในยุคหลังโควิด - 19

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการไต้หวันรุกขยายตลาดเข้าสู่อาเซียนและอินเดีย พร้อมทั้งคว้าโอกาสด้านการลงทุนในยุคหลังโควิด – 19 ด้วยมาตรการแบบล่วงหน้า เมื่อวันที่ 21 ต.ค. สำนักกิจการการลงทุน กระทรวงเศรษฐการ (Ministry of Economic Affairs, MOEA) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้จัด “การประชุมสัมมนาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ว่าด้วยการลงทุนระหว่างไต้หวัน – อาเซียน – อินเดีย ปี 2020” (Taiwan - Asean - India Strategic Investment Partnership Forum) ขึ้น ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติไทเป โดยได้ติดต่อเชิญ Mr.Tony Phoo ผู้

New Southbound Policy。นายหลี่อิ้งหยวน ผอ. TECO บริจาคเงินจำนวน 80,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับ TBC เพื่อให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงและยกระดับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ให้กับบรรดาผู้ลี้ภัยในพื้นที่แถบชายแดนไทย - เมียนมา (ภาพจาก TECO)

ธารน้ำใจไร้พรมแดน ไต้หวันส่งมอบความช่วยเหลือให้กับผู้ลี้ภัยในพื้นที่แถบชายแดนไทย – เมียนมาไม่ขาดสาย

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. ที่ผ่านมา นายหลี่อิ้งหยวน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) ได้ร่วมลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือประจำปีกับ Ms. Sally Thompson ประธานองค์กร The Border Consortium (TBC) ในประเทศไทย โดยไต้หวันมีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินจำนวน 80,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับ TBC เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการในโครงการด้านการศึกษาและการจัดหาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับบรรดาผู้ลี้ภัยในพื้นที่แถบชายแดนไทย - เมียนมา ทั้งนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการยกระดับคุณภาพชี

New Southbound Policy。นายหลี่อิ้งหยวนและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชา ถ่ายภาพร่วมกันในอาคารสำนักงาน TECO (ภาพจาก TECO)

สำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทยร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 109 ปีแห่งวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) ได้จัด “งานเลี้ยงน้ำชาเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 109 ปีแห่งวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)” ณ อาคารสำนักงานฯ โดยมีนายหลี่อิ้งหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทยทำหน้าที่เป็นประธาน โดยภายในงานครั้งนี้ มีนักการเมืองไทย ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสื่อมวลชน กลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลในไทย และนักธุรกิจไต้หวันในไทย เข้าร่วมเป็นจำนวน 150 กว่าคน

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 8 ต.ค. ปธน.ไช่อิงเหวินเข้ามีส่วนร่วมในพิธีเปิด “การประชุมสัมมนา Yushan Forum” ผ่านการบันทึกคลิปวิดีโอล่วงหน้า (ภาพจาก MOFA)

การประชุมสัมมนา Yushan Forum ครั้งที่ 4 ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจแน่วแน่ในการร่วมจับมือสร้างอนาคตที่ยืดหยุ่น ระหว่างไต้หวันและประชาคมโลก

การประชุมสัมมนา Yushan Forum ครั้งที่ 4 มีกำหนดการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นผ่านวิธีการอันหลากหลาย ทั้งทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และการบันทึกคลิปวิดีโอล่วงหน้า โดยประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดในครั้งนี้ นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีนักการเมืองจากนานาประเทศเข้าร่วมแสดงปาฐกถาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยในปีนี้มีนักการเมือง นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำทางความคิดจากประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ยุโรป สหรัฐ

New Southbound Policy。นายหลี่อิ้งหยวน (ที่ 2 จากซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกับ 3 ผู้แทนฝ่ายไทยในการรับมอบสิ่งของบริจาค (ภาพจาก TECO)

ธารน้ำใจไร้พรมแดน ไต้หวัน - ไทยร่วมจับมือสกัดกั้นโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

เมื่อช่วงที่ผ่านมา นักธุรกิจชาวไต้หวันได้ผนึกกำลังกันรวบรวมหน้ากากอนามัยได้เป็นจำนวน 1 ล้านชิ้น เพื่อนำไปบริจาคให้หน่วยงานรัฐบาลและภาคเอกชนของไทย โดยเมื่อวันที่ 6 ต.ค. ที่ผ่านมา นายหลี่อิ้งหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ได้ส่งมอบสิ่งของบริจาคเหล่านี้ให้กับนายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร ประธานมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณปิยพรรณ หันนาคินทร์ ประธานกลุ่มวิศวกรรวมใจต้านภัยโควิด -19 (ThaiFightCovid) และพล.ต.ท.ธนา ธุระเจน รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งทั้ง 3 ท่าน

New Southbound Policy。นายเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) นักเขียนชาวไทย นางชมัยภร บางคมบาง (ที่ 3 จากซ้าย) ศิลปินแห่งชาติและที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และนายหลี่อิ้งหยวน (กลาง) ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวผลงานวรรณกรรมและถ่ายภาพร่วมกัน (ภาพจากกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน))

นายเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ นักเขียนชาวไทยที่ได้รับรางวัลซีไรต์ แบ่งปันประสบการณ์การเดินทางมาพำนักที่หมู่บ้านศิลปินของไต้หวัน ในงานเปิดตัวผลงานวรรณกรรมเรื่อง “ฝูงนกอพยพ”

เมื่อช่วงปลายปี 2018 นายเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ นักเขียนชาวไทยที่ได้รับรางวัลซีไรต์ ได้เดินทางมาพำนักที่หมู่บ้านศิลปินของไต้หวัน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมเรื่อง “ฝูงนกอพยพ” (Birds on A Wire) เพื่อนำเสนอผลสัมฤทธิ์ด้านการแลกเปลี่ยนผลงานวรรณกรรมระหว่างไต้หวัน – ไทย เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ที่ผ่านมา ฝ่ายวัฒนธรรม ประจำประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึงได้ติดต่อเชิญนายเรวัตร์จัดเวทีเปิดตัวหนังสือวรรณกรรมเรื่อง “ฝูงนกอพยพ” ในมหกรรมหนังสือระดับชาติของไทย โดยภายในงานยัง

New Southbound Policy。เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 22 ก.ย. “การประชุมความร่วมมืออุตสาหกรรมระหว่างไต้หวัน – ไทย ปี 2020” (2020 Taiwan –Thailand Industry Collaboration Summit) จัดขึ้นผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีนายเซี่ยฉีเจีย คณะกรรมการ CNFI และคุณวิเชาวน์ รักษ์พงษ์ไพโรจน์ รองประธาน FTI กล่าวปราศรัยในพิธีเปิดงาน

ภาคอุตสาหกรรมไต้หวัน – ไทยจับมือกัน รุกขยายตลาดเข้าสู่ไทย

ปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่สภาอุตสาหกรรมไต้หวัน (Chinese National Federation of Industries, CNFI) ได้ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) จัดการประชุมแบบทวิภาคี แต่ในปีนี้นับเป็นปีแรกที่จัดการประชุมขึ้นผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยผู้ประกอบการสามารถนำเสนอสินค้าในรูปแบบออนไลน์เพื่อดำเนินการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ โดยกิจกรรมในปีนี้ได้ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมและวิชาการเข้าร่วมด้วย โดยมีประธานคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในเอเชียแปซิฟิก (Committee on Asia-Pacific Industrial Coopera

New Southbound Policy。กต.ไต้หวันร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย ร่างมาตรการพิเศษว่าด้วยการสัมภาษณ์และพิจารณาตรวจสอบเอกสารที่ยื่นขออนุมัติวีซ่าอย่างยืดหยุ่น เพื่อช่วยให้ชาวไต้หวันและคู่สมรสต่างชาติสามารถจดทะเบียนสมรสข้ามประเทศได้อย่างราบรื่น (ภาพจาก MOFA)

กต.ไต้หวันจะผ่อนปรนด้านการขอวีซ่าเข้าไต้หวันให้คู่สมรสต่างชาติที่ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสจนแล้วเสร็จ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด - 19

เพื่อแก้ไขปัญหาที่ชาวไต้หวันไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสและเข้ารับการสัมภาษณ์ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการเดินทางของรัฐบาลต่างประเทศในช่วงระหว่างที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันจึงได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไต้หวัน ในการออกมาตรการที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการสัมภาษณ์และตรวจสอบ เพื่อให้ชาวไต้หวันและคู่สมรสต่างชาติสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสให้แล้วเสร็จได้ อันจะเป็นการช่วยให้สมาชิกในครอบครัวได้อยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้า

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 17 ก.ย. นักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลในไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล จำนวน 82 คน ได้ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าสู่ไต้หวัน (ภาพจาก TECO)

นักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลในไทยเดินทางศึกษาต่อยังไต้หวัน ร่วมเอาชนะผลกระทบจากโรคโควิด - 19

ในปีนี้ มีนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลในไทยจำนวน 82 คน ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล รูปแบบ 3+4 โดย 3 ปีแรกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษา หลังสำเร็จการศึกษาเบื้องต้นแล้ว จึงจะสามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไต้หวันอีก 4 ปี โดยบรรดานักศึกษาทั้ง 82 คนข้างต้นได้เดินทางมาถึงไต้หวันเมื่อวันที่ 17 ก.ย. ด้วยเที่ยวบิน CI 832 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากเดินทางเข้าสู่อาณาเขตไต้หวันแล้ว นักศึกษาทุกคนต้องได้รับการกักตัวตามมาตรการป้องกันโรคระบาด

2 3 4 5 6 >>