:::

》นโยบายสำคัญ

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 24 เม.ย. สมาคมนักธุรกิจไต้หวันในพื้นที่ทางภาคใต้ บริจาคเวชภัณฑ์ในการป้องกันโรคระบาดให้แก่โรงพยาบาลระโนด จ.สงขลา (ภาพจาก TECO)

นักธุรกิจไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย บริจาคเวชภัณฑ์ป้องกันโรคระบาด ช่วยเหลือสกัดกั้นโรคระบาดในพื้นที่จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand ,TECO) แถลงว่า เพื่อขานรับกิจกรรมบริจาคเวชภัณฑ์ในการป้องกันโรคระบาด ให้แก่พื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนในประเทศไทยของ “คณะทำงานเฉพาะกิจสำหรับนักธุรกิจไต้หวันในไทย เพื่อรับมือกับโรคโควิด – 19” ที่เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างนักธุรกิจไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลในไทย นายต่งซิ่นจง อดีตนายกสมาคมนักธุรกิจไต้หวันในพื้นที่ทางภาคใต้ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา และนางเลี่ยวอวี้ไท่ คณะก

New Southbound Policy。เพื่อให้บริการปรึกษาทางการแพทย์และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด – 19 แก่ชาวไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลในไทย สำนักงานตัวแทนของไต้หวันประจำประเทศไทย ได้ประสานขอความร่วมมือจากรพ. ฉีเหม่ยและสถาบันการแพทย์ในไต้หวัน เพื่อให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ภาพจากเว็บไซต์รพ. ฉีเหม่ย)

TECO ร่วมกับรพ. ฉีเหม่ยและสถาบันการแพทย์ในไต้หวัน จัดตั้งสายด่วนให้คำปรึกษาด้านการแพทย์แก่ชาวไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลในไทย

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand ,TECO) แถลงว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่อง ทางศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาด (CECC) ของไต้หวัน จึงได้ยกระดับเตือนภัยการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย เป็นระดับที่ 3 (Warning - เตือนภัย) ส่วนรัฐบาลไทยก็มีมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า – ออกประเทศของชาวต่างชาติอย่างเข้มงวดเช่นกัน เพื่อรับมือกับปัญหาความไม่ส

New Southbound Policy。ดร. ซูฮุ่ยเจิน (ที่ 3 จากขวา) อธิการบดี NCKU และ ศจ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ (ที่ 4 จากซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ถ่ายภาพร่วมกัน ณ ศูนย์วิจัยร่วม (MU-NCKU Joint Research Center) เมื่อปี 2018 (ภาพจาก NCKU)

NCKU เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นานาชาติ ผ่านศูนย์วิจัยในต่างแดน

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. มหาวิทยาลัยเฉิงกง (National Cheng Kung University, NCKU) แถลงว่า แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในช่วงเริ่มต้น จะทำให้หลายประเทศทั่วโลกจำเป็นต้องเลื่อน หรือแม้กระทั่งยกเลิกประชุม หรือปรับเปลี่ยนเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ แต่เนื่องจากเมื่อช่วงที่ผ่านมา ทาง NCKU ได้จัดตั้งฐานการวิจัยในต่างประเทศที่ไทย มาเลเซีย และเวียดนาม เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงในพื้นที่ ซึ่งตราบจนปัจจุบันยังคงสามารถผลักดันโครงการร่วมวิ

New Southbound Policy。TECO และรพ. CCH ร่วมจัดการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสกัดกั้นโรคโควิด – 19 กับบุคลากรทางการแพทย์ของไทยและประเทศอื่นๆ (ภาพจาก TECO)

TECO และรพ. CCH ร่วมจัดการประชุม ภายใต้หัวข้อ “การป้องกันโรคระบาดด้วยระบบอัจฉริยะ ในกลุ่มประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่” ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

เพื่อประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์ด้านการป้องกันโรคระบาดของไต้หวัน ให้ประชาคมโลกได้รับทราบมากขึ้น สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand ,TECO) ได้ร่วมกับโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน (Changhua Christian Hospital, CCH) จัดการประชุมภาคภาษาอังกฤษ ภายใต้หัวข้อ “การป้องกันโรคระบาดด้วยระบบอัจฉริยะในกลุ่มประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ - การแพทย์อัจฉริยะของไต้หวันและกลยุทธ์รับมือโรคโควิด - 19” ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยได้ร่วมแบ่งปันผลสัมฤทธิ์ในการต่อก

New Southbound Policy。นักธุรกิจไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย บริจาคเวชภัณฑ์ป้องกันโรคระบาดให้แก่สถานีตำรวจภูธรบางปู เพื่อช่วยเหลือสกัดกั้นโรคระบาดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (ภาพจาก TECO)

นักธุรกิจไต้หวันในประเทศไทยบริจาคเวชภัณฑ์ป้องกันโรคระบาด ช่วยเหลือสกัดกั้นโรคระบาดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. คณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า “คณะทำงานเฉพาะกิจสำหรับนักธุรกิจไต้หวันในไทย เพื่อรับมือกับโรคโควิด – 19” ที่เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างนักธุรกิจไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลในไทย ได้ส่งตัวแทนเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคเวชภัณฑ์ในการป้องกันโรคระบาดให้แก่สถานีตำรวจภูธรและชุมชนในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกันจัดขึ้น เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยตัวแทนของคณะทำงานเฉพาะกิจฯ ที่เดินทางไปเข้

New Southbound Policy。TECO และกรมอุตสาหกรรม กระทรวงเศรษฐการ ได้มอบหมายให้สถาบัน III จัด “หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพทางเทคโนโลยีดิจิทัล ในการป้องกันโรคโควิด – 19 ระหว่างไต้หวัน - ไทย” ระหว่างวันที่ 24 เม.ย. - 1 มิ.ย. 63 (ภาพจาก TECO)

ไต้หวันผลักหลักสูตร STEAM เพื่อเพิ่มศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลในการป้องกันโควิด – 19

เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เมื่อช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ประกาศให้สถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นหยุดทำการจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2563 แต่เพื่อช่วยให้การเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ช่องทางออนไลน์จึงกลายมาเป็นช่องทางสำคัญ ที่มีการนำเอาความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดเชิงคำนวณมาเปิดสอนกันมากขึ้น สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand ,TECO) และกรมอุตสาหกรรม กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน จึงมีการรวบรวมกลุ่

New Southbound Policy。TECO และ NHRI ร่วมจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางการแพทย์เพื่อป้องกันโรคระบาดระหว่างไต้หวัน - ไทย ผ่านช่องทางออนไลน์

TECO และ NHRI ร่วมจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางการแพทย์เพื่อป้องกันโรคระบาดระหว่างไต้หวัน - ไทย ผ่านช่องทางออนไลน์

เพื่อประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์ด้านการป้องกันโรคระบาดของไต้หวัน ให้ประชาคมโลกได้รับทราบมากขึ้น สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand ,TECO) ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยสาธารณสุขแห่งชาติของไต้หวัน (National Health Research Institutes, NHRI) ในการจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างไต้หวัน – ไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารขึ้น โดยได้ร่วมแบ่งปันผลสัมฤทธิ์ในการต่อกรกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่เกิดจากความร่วมมือขอ

New Southbound Policy。TECO ได้เขียนบทความพิเศษ นำเสนอประสบการณ์การป้องกันโรคระบาดและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของไต้หวัน เป็นภาษาจีนและไทย ซึ่งได้อัปเดตลงในเว็บไซต์ให้บริการข้อมูล “Taiwan’s Stories Against COVID-19” (ภาพจาก TECO)

TECO จัดทำเว็บไซต์ภาษาไทย แบ่งปันประสบการณ์การป้องกันโรคระบาดและกระตุ้นความร่วมมือในการสกัดกั้นโรคระบาด ระหว่างไต้หวัน - ไทย

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) แถลงว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ลุกลามไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง การป้องกันโรคระบาดของไต้หวัน กลับได้รับเสียงชื่นชมจากประชาคมโลกอย่างแพร่หลายมากขึ้น เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การป้องกันโรคระบาดของไต้หวัน พร้อมกระตุ้นความร่วมมือด้านการป้องกันโรคระบาดระหว่างไต้หวัน – ไทย ทาง TECO จึงได้เขียนบทความพิเศษ นำเสนอประสบการณ์การป้องกันโรคระบาดและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของไต้หวัน

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 20 เม.ย. นายสวีซือเจี่ยน รมช.ต่างประเทศ นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผอญ.สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป (TTEO) และนายเจิ้งเหวินช่าน ผู้ว่าการนครเถาหยวน (จากซ้ายไปขวา) เดินทางเข้าร่วมพิธีพิธีส่งมอบชุด PPE ให้กับประเทศไทยและนครเถาหยวน (ภาพจากเทศบาลนครเถาหยวน)

สมาคมนักธุรกิจนครเถาหยวนบริจาคชุด PPE ให้ประเทศไทยและนครเถาหยวน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไต้หวัน – ไทยในเชิงลึก ร่วมก้าวข้ามวิกฤตโรคระบาดไปด้วยกัน

เทศบาลนครเถาหยวนแถลงว่า สมาคมนักธุรกิจนครเถาหยวน (Taoyuan Enterprise Chamber, TEC) ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์และการป้องกันโรคระบาดของไทย ประกอบกับได้พิจารณาถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไต้หวัน – ไทย จึงได้ประสานความร่วมมือกับมูลนิธิ iparadise foundation ของไต้หวัน บริจาคชุดป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) ให้กับประเทศไทยและนครเถาหยวน ซึ่งได้จัดพิธีส่งมอบสิ่งของบริจาคเมื่อวันที่ 20 เม.ย. ที่ผ่านมา

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 20 เม.ย. นายสวีซือเจี่ยน (ขวา) รมช. ต่างประเทศไต้หวัน ได้ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ไทย พร้อมกล่าวปราศรัยในพิธีฯ ทางซ้ายคือนายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป (TTEO) (ภาพจาก MOFA)

กต.ไต้หวันจัดพิธีส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพอันแข็งแกร่งระหว่างไต้หวัน - ไทย

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 20 เม.ย. นายสวีซือเจี่ยน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประเทศไทย ณ ที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน โดยนายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป (TTEO) เข้าร่วมพิธีฯ และเป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันแข็งแกร่งระหว่างไต้หวัน - ไทย และบรรลุเป้าหมาย “ไต้หวันกำลังช่วย” (Taiwan Is Helping) อย่างเป็นรูปธรรม

<< 5 6 7 8 9 >>