:::

》นโยบายสำคัญ

New Southbound Policy。TECO และ MIC ร่วมจัดการประชุมสัมมนา ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ พร้อมติดต่อเชิญให้นายหงชุนฮุย รองผอ. MIC เข้าร่วมวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงทิศทางในการพัฒนาของอุตสาหกรรม ICT (ภาพจาก III)

TECO และ MIC ร่วมกันจัดการประชุมสัมมนาแนวโน้มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) แถลงว่า จากการที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตทั้ง 2 ทาง ทั้งการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตจากระบบห่วงโซ่อุปทาน และความต้องการของตลาดที่ฝืดเคืองลง สืบเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก TECO จึงได้จัดการประชุมว่าด้วยแนวโน้มอุตสาหกรรมแบบข้ามประเทศ ผ่านระบบทางไกล เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการชาวไต้หวันและชาวจีนโพ้

New Southbound Policy。เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลในไทย ที่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ไต้หวัน ทาง TECO จึงได้จัดพิมพ์ “คู่มือการศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษาไต้หวัน สำหรับนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล” (ภาพจาก TECO)

TECO ตีพิมพ์ “คู่มือการศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษาไต้หวัน สำหรับนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล” และบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาชาวไทย ที่ต้องการศึกษาต่อที่ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) แถลงว่า เพื่อดำเนินการตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และให้ความช่วยเหลือนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลในไทย เดินทางมาเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล ทาง TECO จึงได้จัดพิมพ์ “คู่มือการศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษาไต้หวัน สำหรับนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนชาวจีนโพ้นทะเลเดินทางมาเข้ารับการศึกษาที่ไต้หวัน โดยใช้ข้อได้เปรียบด้านการอาชีวศึกษาของไต้หวัน บ่มเพาะบุคลากรชั้

New Southbound Policy。TAITRA ติดต่อประสานให้ทีมแพทย์รพ. อี้ต้ากับผู้สื่อข่าวไทยในสำนักข่าว Hfocus จัดการประชุมร่วมกัน ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อนำเสนอผลสัมฤทธิ์และประสบการณ์การป้องกันโรคระบาดของไต้หวัน (ภาพจาก TAITRA)

TAITRA โปรโมทผลสัมฤทธิ์ด้านการป้องกันโรคระบาดของไต้หวัน ทีมแพทย์รพ. อี้ต้าให้สัมภาษณ์แก่สื่อไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ นำเสนอประสบการณ์การป้องกันโรคระบาดของไต้หวัน

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) แถลงว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ยังคงครอบคลุมทั่วโลก ไต้หวันที่ตั้งอยู่ใกล้กับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ซึ่งล้วนเป็นประเทศที่เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนัก กลับมีผลสัมฤทธิ์ด้านการป้องกันโรคระบาดที่โดดเด่น ดึงดูดสื่อต่างชาติให้ความสนใจกันอย่างแพร่หลาย เมื่อวันที่ 9 เม.ย. สำนักข่าว Hfocus ของไทย ที่นำเสนอข่าวเกี่ยวกับนโยบายสาธารณสุขและระบบการดูแลทางการแพทย์เป็นหลัก ได้นำเสนอประสบการณ์การป้องกันโรคระบาดข

New Southbound Policy。นายแพทย์โหยวเหรินต๋า อาจารย์ผู้บรรยายของสถาบัน AI และแพทย์ประจำโรงพยาบาล Tung's Taichung MetroHarbor Hospital พร้อมด้วย Ms. Annie (ขวา) วิทยากรพี่เลี้ยง ร่วมกันตอบข้อสงสัยของผู้เรียนชาวไทยผ่านช่องทางออนไลน์ (ภาพจาก III)

สถาบันIII ไต้หวัน “ส่งออก” หลักสูตรการประยุกต์ใช้ AI ผ่านระบบการศึกษาทางไกล ดึงดูดชาวไทยแห่ลงทะเบียนเข้าร่วมมากมาย

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. สถาบันอุตสาหกรรมสารสนเทศไต้หวัน (Institute for Information Industry, III) แถลงว่า ประเทศไทยเป็นเป้าหมายแรกในการวางรากฐานธุรกิจของนักลงทุนชาวไต้หวันมาเป็นเวลานาน เพื่อดำเนินการตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของไต้หวัน พร้อมทั้งขานรับกับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ที่รัฐบาลไทยเร่งผลักดันอย่างกระตือรือร้นในช่วงที่ผ่านมา ภายใต้การชี้แนะร่วมกันของสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย และกรมอุตสาหกรรม กระทรวงเศรษฐการไต้หวั

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่ผ่านมา TECO ได้จัดการประชุมแบบออนไลน์ระหว่างไต้หวัน – ไทย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

TECO จัดการประชุมรูปแบบออนไลน์ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การป้องกันโรคระบาดของไต้หวัน

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand ,TECO) แถลงว่า TECO ได้จัดการประชุมรูปแบบออนไลน์ด้วยภาษาอังกฤษขึ้น โดยได้เชิญบุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ และเหล่าผู้ประกอบการของไทย เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะร่วมแบ่งปันประสบการณ์การป้องกันโรคระบาดของไต้หวันแล้ว ยังคาดหวังที่จะเชื่อมโยงความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและระบบการแพทย์ระหว่างไต้หวัน – ไทยอีกด้วย

New Southbound Policy。TECO แถลงว่า ทาง TECO และรพ.สมิติเวชร่วมมือกันจัดตั้งสายด่วนให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ ผ่านทางโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชัน ขอเชิญชวนให้นักธุรกิจไต้หวันในไทยและชาวจีนโพ้นทะเลร่วมกันใช้ช่องทางเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ (ภาพจาก TECO)

TECO เปิดตัวบริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ผ่านช่องทางออนไลน์ แก่นักธุรกิจไต้หวันในไทย

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand ,TECO) แถลงว่า เมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา ทาง TECO ได้จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ร่วมกับโรงพยาบาลสมิติเวช โดยได้เชิญให้ทางเจ้าหน้าที่รพ.ฯ แนะนำการให้บริการขององค์กรและชี้แจงการจัดตั้งสายด่วนให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ ด้านดร.ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นประธานของงาน ได้กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่อง ทั้งไต้

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นายถังฟ่ง รัฐมนตรีประจำสภาบริหาร สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้สัมภาษณ์แก่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การป้องกันโรคระบาดของไต้หวัน (ภาพจาก Thai PBS World)

รมว.ประจำสภาบริหารไต้หวันให้สัมภาษณ์แก่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ระบุ ไต้หวันยินดีร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้ประชาคมโลก

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นายถังฟ่ง รัฐมนตรีประจำสภาบริหาร สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้สัมภาษณ์แก่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS World) โดยได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การป้องกันโรคระบาดของไต้หวัน รมว.ถังฯ กล่าวว่า ตราบจนถึงปัจจุบัน ไต้หวันได้พัฒนารูปแบบการป้องกันโรคระบาดที่ประสบความสำเร็จ และไต้หวันมีความยินดีที่จะร่วมสร้างคุณประโยชน์ด้านสาธารณสุขให้กับประชาคมโลก ทั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับประชาคมโลกในการหยุดยั้งโรคระบาดในครั้งนี้

New Southbound Policy。นายเย่หมิงซุ่ย ( ยืนด้านซ้าย) เลขาธิการ TAITRA ร่วมแลกเปลี่ยนกับบรรดาผู้ซื้อต่างประเทศ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (ภาพจาก TAITRA)

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคระบาดกำลังเป็นที่นิยม TAITRA ขานรับกระแส ผลักดัน “งานแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่รูปแบบออนไลน์” เป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) แถลงว่า ทางหน่วยงานได้จัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่รูปแบบออนไลน์ขึ้น ซึ่งหัวข้อในการนำเสนอครั้งแรกคือ “แสวงหาโอกาสทางธุรกิจด้านการป้องกันโรคระบาดทั่วโลก” ในวันที่ 30 มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งได้ดึงดูดบรรดาผู้ซื้อ 90 คนจาก 15 ประเทศในแถบยุโรปเข้ามีส่วนร่วม โดยในงานแสดงสินค้าครั้งนี้ ผู้ประกอบการไต้หวันได้รับใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแบบไม่ต้องล้างออก จากผู้ซื้อชาวรัสเซีย ประสบความสำเร็จในการฝ่าฟันวิกฤตจากโรคโควิด – 19 คว้าโอกาสทางธุรกิจที่

New Southbound Policy。คณะทำงานเฉพาะกิจฯ จัดการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครั้งที่ 2 ไปเมื่อวันที่ 25 มี.ค. ที่ผ่านมา (ภาพจาก TECO)

คณะทำงานเฉพาะกิจฯ จัดการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครั้งที่ 2 บูรณาการทรัพยากรของหน่วยงานทุกภาคส่วน บรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand ,TECO) แถลงว่า เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่ผ่านมา ทาง TECO ได้ประสานความร่วมมือกับตัวแทนนักธุรกิจไต้หวันในไทยจัดตั้ง “คณะทำงานเฉพาะกิจสำหรับนักธุรกิจไต้หวันในไทย เพื่อรับมือกับโรคโควิด – 19” (ชื่อย่อ คณะทำงานเฉพาะกิจฯ) และได้จัดการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครั้งที่

New Southbound Policy。กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมืองผิงตง จัดทำสโลแกนประชาสัมพันธ์เป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งหนึ่งในนั้น มีภาษาไทยรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้บรรดาประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว อย่างถูกสุขลักษณะ (ภาพจากเทศบาลเมืองผิงตง)

กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมืองผิงตง ร่วมป้องกันโรคระบาด ด้วยการริเริ่มผลักดันสโลแกนภาษาต่างประเทศเป็นแห่งแรก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองผิงตงแถลงว่า ในช่วงเวลาสำคัญของการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อขจัดปัญหาพฤติกรรมการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างไม่ถูกสุขลักษณะของประชาชน ทางกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองผิงตงจึงต้องการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน โดยทางหน่วยงานได้ยึดหลักมาตรการป้องกันการระบาดแบบล่วงหน้า ด้วยการผลักดันสโลแกนเพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้รวบรวมอาสาสมัครผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานด้วย

<< 6 7 8 9 10 >>