:::

》ข่าวสำคัญของรัฐบาล

New Southbound Policy。สภาความมั่นคงแห่งชาติ เรียกประชุมสภาฯ ตามคำชี้แนะของปธน.ไช่ฯ เพื่อเตรียมการรับมือกับ สถานการณ์ล่าสุดในอิหร่าน (ทำเนียบประธานาธิบดี)

ทุกหน่วยงานของไต้หวัน เตรียมพร้อมมาตรการรับมือกับ สถานการณ์ล่าสุดในอิหร่าน

เพื่อรับมือกับผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา จากสถานการณ์ล่าสุดในอิหร่าน อย่างมีประสิทธิภาพ สภาความมั่นคงแห่งชาติ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึงได้เรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 8 ม.ค. เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์ภาพรวมของสถานการณ์ความขัดแย้งล่าสุดในตะวันออกกลาง โดยการประชุมครั้งนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างเข้าร่วมอภิปรายในประเด็นต่างๆ อาทิ ดัชนีตลาดหุ้นไต้หวัน อุปทานด้านพลังงาน การติดต่อและคุ้มครองชาวจีนโพ้นทะเล ที่พำนักอาศัยอยู่ในอิรัก - อิหร่าน รวมถึงสถานการณ์ความมั่นคงร

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 7 ม.ค. กรมการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคมไต้หวัน จัดงานแถลงข่าว ภายใต้หัวข้อ “เมืองเล็ก 2.0” (กรมการท่องเที่ยวไต้หวัน)

กรมการท่องเที่ยวจัดงานแถลงข่าว “จุดประกายเมืองเล็กบนภูเขาของไต้หวัน เปล่งประกายเจิดจรัส”

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. กรมการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า ต่อเนื่องจากโครงการ “2019 ปีแห่งการท่องเที่ยวเมืองเล็ก” ในปีนี้ทางกรมการท่องเที่ยว ได้ผลักดันสถานที่ท่องเที่ยวเมืองเล็กสุดคลาสสิก ทั้งหมด 30 แห่ง เพื่อขานรับกับโครงการ 2020 ปีแห่งการท่องเที่ยวภูเขา (Year of Mountain Tourism) โดยทำการพิจารณาคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยว รวม 30 แห่ง โดยในจำนวนนี้ ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวแบบภูเขาจำนวน 20 แห่ง ภายใต้หัวข้อ “เมืองเล็ก 2.0” พร้อมบูรณาการทรัพยากรของหน่วยงานกระทรวงต่างๆ เพื่

New Southbound Policy。นายเซียวเสิ่งจง (กลาง) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ ร่วมแสดงความยินดีกับ Mr. David Kabua ปธน. คนใหม่ของหมู่เกาะมาร์แชลล์ ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมรัฐสภาของหมู่เกาะมาร์แชลล์ ซึ่งเปิดสมัยการประชุม เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่ผ่านมา (ภาพจาก MOFA)

Mr. David Kabua ปธน.คนใหม่ของหมู่เกาะมาร์แชลล์ สนับสนุนความสัมพันธ์กับไต้หวันในเชิงลึกต่อไป

เมื่อช่วงเช้าเวลา 10:00 น. ของวันที่ 6 ม.ค. ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ รัฐสภาหมู่เกาะมาร์แชลล์สมัยที่ 41 ได้เปิดสมัยประชุมสามัญ ประจำครึ่งปีแรก และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภา 33 ที่นั่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้มีการลงคะแนนเลือก Mr. David Kabua หนึ่งในสมาชิกวุฒิสภา ขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของหมู่เกาะมาร์แชลล์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2020 ถึงเดือนมกราคม ปี 2024

New Southbound Policy。คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการอาเซียนของMOC รับมอบหนังสือรับรองการทำงานจากนางเจิ้งลี่จวิน (ที่ 9 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ณ ที่ทำการกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ปี 2019 (ภาพจาก MOC)

MOC เปิดให้ชมงานสัมมนาด้านวัฒนธรรมปี 2019 ของคกก.ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการอาเซียน สมัยที่ 3 ทางช่องทางออนไลน์แล้ว

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture, MOC) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า เพื่อส่งเสริมนโยบายมุ่งใต้ใหม่ให้ดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน MOC จึงได้อัพโหลดเนื้อหา รวมถึงข้อมูลภาพและเสียงของการประชุมสัมมนาทางวัฒนธรรมปี 2019 ของคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการอาเซียน สมัยที่ 3 (the Southeast Asia Advisory Committee) ลงบนเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของ MOC ภายใต้ชื่อ The Third SEA Advisory Committee Meeting (2019) ขอเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.moc.gov.tw/en/s

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 3 ม.ค. สำนักงานความเสมอภาคทางเพศ สภาบริหาร สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ประกาศ “รายงานภาพลักษณ์ทางเพศ ประจำปี 2020” (สภาบริหาร)

รายงานภาพลักษณ์ทางเพศ ประจำปี 2020 เปิดตัวแล้ว ความเสมอภาคทางเพศของไต้หวันสูงเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย อันดับ 9 ของโลก

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. สำนักงานความเสมอภาคทางเพศ สภาบริหาร สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ประกาศ “รายงานภาพลักษณ์ทางเพศ ประจำปี 2020” (2020 Gender at a Glance in R.O.C. (Taiwan)) ต่อเนื่องจากที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme, UNDP) ได้ประกาศดัชนีความไม่เสมอภาคทางเพศ ปี 2018 (Gender Inequality Index, GII) โดยใช้เกณฑ์ 5 ประการใน 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย สุขอนามัยด้านการเจริญพันธุ์ การเพิ่มศักยภาพ และตลาดแรงงาน ในการประเมิณผลสถานการณ์ด้านความเสมอภาคทางเพศของแต่ละประเท

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 2 ม.ค. ที่ผ่านมา เฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์ค UH – 60M ประสบอุบัติเหตุ ส่งผลให้พลเอกเสิ่นอี๋หมิงและเจ้าหน้าที่ทหาร รวม 8 นาย เสียชีวิตในหน้าที่ โดยงานฌาปนกิจศพของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ จะจัดขึ้นที่โรงพยาบาล Tri - Service General Hospital ไทเป (ภาพจาก CNA)

ประธานคณะเสนาธิการร่วมและเจ้าหน้าที่รวม 8 รายเสียชีวิต จากเหตุฮ.ของกองทัพตก

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า พลอากาศเอกเสิ่นอีหมิง ประธานคณะเสนาธิการร่วม ซึ่งเป็นตำแหน่งเทียบเท่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และคณะรวมทั้งสิ้น 13 คน ได้ออกเดินทางเพื่อไปปฏิบัติภารกิจตามแผนการเดินทางเยี่ยมเยือนฐานทัพในเขตหลัวตงและซูอ้าวในเมืองอี๋หลาน เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ด้วยเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์ค UH - 60M ประจำกองทัพ โดยออกเดินทางเมื่อเวลา 07:50 น. แต่ระหว่างทาง เฮลิคอปเตอร์ลำนี้ได้พลัดตกลงบริเวณกลางหุบเขา โดยไม่ทราบสาเหตุ

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 1 ม.ค. ปธน.ไช่อิงเหวินกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ทำเนียบประธานาธิบดี (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

ประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2563 ที่ทำเนียบประธานาธิบดี ระบุว่า ในปีนี้จะทำให้ประชาชนทุกคนได้รับการดูแลที่ทั่วถึงมากขึ้น โดยจะเร่งพัฒนาเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างให้ประชาธิปไตย เสรีภาพ และอำนาจอธิปไตย มีเสถียรภาพและยั่งยืน ซึ่งหมายถึง รัฐบาลต้องผนึกกำลังกับประชาชนชาวไต้หวัน ในการมุ่งไปสู่หนทางข้างหน้าอย่างกล้าหาญ

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. นายซูเจินชาง (ขวา) นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานของไต้หวัน เร่งเสริมสร้างมาตรการการป้องกันโรคระบาด ASF อย่างรัดกุมต่อไป (ภาพจากสภาบริหาร)

นรม.ซูเจินฉางชี้การป้องกันโรค ASF ละเลยมิได้

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. สภาบริหาร สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า หลังจากที่นายซูเจินชาง นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้รับฟังรายงาน ภายใต้หัวข้อ “เสริมสร้างมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ขานรับเทศกาลตรุษจีน ปี 2020” ของคณะกรรมการการเกษตร สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในการประชุมสภาบริหารเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ที่ผ่านมา นรม.ซูฯ ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐทั้ง 14 กระทรวง ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน พยายามสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรค ASF พร้อมย้ำหนักแน่นว่า ภารกิจการป้องกันโรค ASF จะละเลย

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 27ธ.ค. NDC แถลงว่า จนวันที่ 24 ธ.ค. 2019 ทางสำนักงานฯ ได้ออกบัตรทองการจ้างงานชาวต่างชาติแล้วจำนวน 540 ใบ (ภาพจาก NDC)

“Foreign Professionals Act” ได้ผลอย่างเห็นได้ชัด

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาแห่งชาติ (National Development Council, NDC) แถลงว่า กฎหมายว่าด้วยการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ (Act for Recruitment and Employment of Foreign Professionals) หรือ “Foreign Professionals Act” ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2018 ที่ผ่านมา เพื่อผ่อนปรนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการตรวจลงตรา วีซ่าทำงาน หรือกฎระเบียบการย้ายถิ่นของบุคลากรชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองด้านการประกัน

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. กต.ไต้หวันนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของกิจการทางการทูต ตลอดช่วงปี 2019 (ภาพจาก MOFA)

กต.ไต้หวันนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของกิจการทางการทูต ตลอดช่วงปี 2019

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า แนวทางการดำเนินกิจการทางการทูตขั้นพื้นฐานของไต้หวัน คือ การเปิดให้ทั่วโลกเข้ามามีส่วนร่วม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ ภายใต้กรอบแห่งยุทธศาสตร์โลกในปัจจุบัน รัฐบาลไต้หวันได้พยายามทุกวิถีทาง เพื่อให้ได้มาซึ่งเสียงสนับสนุนในนานาชาติที่เพิ่มมากขึ้น ในปี 2019 การดำเนินกิจการทางการทูตของไต้หวัน ได้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เด่นชัด โดยการแลกเปลี่ยนระหว่างไต้หวันและประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน ก็ได้รับการยกระดั

1 2 3 4 5 >>