:::

การแพทย์มุ่งใต้ใหม่ ไต้หวันตั้งศูนย์ตัวอย่างการแพทย์อัจฉริยะในประเทศไทย

การแพทย์มุ่งใต้ใหม่ ไต้หวันตั้งศูนย์ตัวอย่างการแพทย์อัจฉริยะในประเทศไทย

สำนักข่าว CNA 21 ธ.ค. 61

โรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน (Changhua Christian Hospital ) บริจาคอุปกรณ์การแพทย์อัจฉริยะให้แก่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนของไทย พร้อมจัดตั้งศูนย์ตัวอย่างการแพทย์อัจฉริยะ (Smart Healthcare) ขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา นับเป็นการขานรับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ที่รัฐบาลไต้หวันกำลังผลักดันอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการแพทย์ระหว่างไทยกับไต้หวัน รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์การแพทย์อัจฉริยะของไต้หวันด้วย

 

แถลงข่าวของสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยระบุว่า เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา คณะตัวแทนโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียนจากไต้หวัน นำโดยนายกัวโส่วเหริน ผอ.โรงพยาบาลฯ ดร.ถง เจิ้น-หยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวัน สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยและศ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีจัดตั้งศูนย์ตัวอย่างการแพทย์อัจฉริยะ และการบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

 

โดยอุปกรณ์การแพทย์ที่บริจาคในครั้งนี้ประกอบด้วย ระบบการตรวจวัดทางสรีรวิทยาแบบอัจฉริยะและเครื่องมือการบันทึกภาพเพื่อวินิจฉัยโรคระบบดิจิทัล โดยในวันที่ 22 ธ.ค. มีกำหนดเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายเพื่อจัดตั้งศูนย์ตัวอย่างการแพทย์อัจฉริยะหรือสมาร์ท เฮลท์แคร์ อีกแห่งหนึ่งที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค (Overbrook Hospital) เชียงราย พร้อมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์เพื่อบริการประชาชนตามแนวชายแดนทางภาคเหนือของไทยและแก้ปัญหาขาดแคลนทรัพยากรการแพทย์ในชนบทที่ห่างไกล

 

รพ.จางฮั่วคริสเตียนและรพ.กรุงเทพคริสเตียนได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือกันในฐานะเป็นโรงพยาบาลพี่น้อง ซึ่งเป็นความร่วมมือกันในระยะยาว เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ประจวบกับเป็นช่วงที่รพ.กรุงเทพคริสเตียนกำลังก่อสร้างโรงพยาบาลสาขาใหม่รพ.จางฮั่วคริสเตียนจึงได้รับปากให้ความช่วยเหลือวางแผนและออกแบบด้านการแพทย์อัจฉริยะ โดยเริ่มปรับปรุงจากโมเดลของโรงพยาบาลอัจฉริยะที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ ช่วยติดตั้งระบบการตรวจวัดทางสรีรวิทยาแบบอัจฉริยะในแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) และติดตั้งเครื่องมือการบันทึกภาพเพื่อวินิจฉัยโรคระบบดิจิทัลในห้องตรวจโรค ตลอดจนสอนวิธีการใช้อุปกรณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการแพทย์อัจฉริยะแก่แพทย์และพยาบาล

 

รพ.จางฮั่วคริสเตียนยังหวังว่าจะร่วมผลักดันให้รพ.กรุงเทพคริสเตียนกลายเป็นสถานพยาบาลชั้นนำที่นักธุรกิจไต้หวันในประเทศไทยเลือกใช้บริการเป็นอันดับแรก และร่วมกันสร้างกลไกการโอนย้ายผู้ป่วย

 

สำหรับความสัมพันธ์ในฐานะโรงพยาบาลพี่น้องระหว่างรพ.จางฮั่วคริสเตียนกับรพ.โอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 โดยรพ.คริสเตียนจางฮั่วได้บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ช่วยรพ.โอเวอร์บรุ๊คยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ ตลอดจนมาตรฐานความปลอดภัยของคนไข้ (Patient Safety) รวมถึงการให้บริการรักษาโรคแบบทางไกลผ่านเครื่องมือการบันทึกภาพเพื่อวินิจฉัยโรคระบบดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนในชนบทที่ห่างไกลในเขตภาคเหนือของไทยได้รับบริการด้านสุขภาพที่ดีขึ้น