:::

กต.ไต้หวันขอบคุณนานาชาติ ที่ให้การสนับสนุนแผนผลักดันเข้าร่วมการประชุม UN ของไต้หวันอย่างกว้างขวาง

กต.ไต้หวันขอบคุณทุกฝ่าย ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนแผนผลักดัน ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ UN (ภาพโดย MOFA)

กต.ไต้หวันขอบคุณทุกฝ่าย ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนแผนผลักดัน ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ UN (ภาพโดย MOFA)

กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ .. 62

 

เมื่อวันที่ .กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันแถลงว่า เวทีการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (UNGA) ปี 2019 ได้ปิดฉากลงเมื่อวันที่ 30 .จากความพยายามทุกวิถีทางของรัฐบาล และได้ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันแผนการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กระตุ้นให้ประชาคมโลกเข้าใจถึง ข้อเรียกร้องของไต้หวันมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การสนับสนุนจากนานาชาติเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่า แผนการฯ ดังกล่าวของไต้หวันดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว กต.ไต้หวันขอแสดงความขอบคุณด้วยใจจริง ที่ประเทศพันธมิตร ประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน มิตรจากวงการต่างๆ และองค์กรเอกชนได้ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนไต้หวันอย่างเต็มที่


 

บรรดาประเทศพันธมิตรไต้หวันที่เป็นสมาชิก UN ซึ่งประกอบด้วย เบลิซ เอสวาตินี สาธารณรัฐไฮติ สำนักวาติกัน ฮอนดูรัส สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ สาธารณรัฐนาอูรู สาธารณรัฐปาเลา ปารากวัย เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์ลูเซีย เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์และตูวาลู รวม 14 ประเทศ ได้ส่งหนังสือเรียกร้องที่ลงนามร่วมกัน และมีบางประเทศที่จัดทำต่างหาก ถึงนาย António Guterres เลขาธิการสหประชาชาติ ตลอดจนช่วยเป็นกระบอกเสียงในเวทีการอภิปรายทั่วไป หรือการประชุมระดับสูงที่เกี่ยวข้อง และด้วยวิธีการต่างๆ ที่เป็นการแสดงให้เห็นว่า นานาประเทศได้ให้การสนับสนุนไต้หวัน ในการเข้ามีส่วนร่วมใน UN


 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน ต่างยึดมั่นในจุดยืนของความชำนาญเฉพาะด้าน โดยให้การสนับสนุนข้อเรียกร้องของไต้หวันด้วยวิธีการต่างๆ สำนักงานตัวแทนออสเตรีย เยอรมนี ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ประจำไต้หวัน ต่างทยอยกันแชร์ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “มิตรที่จริงใจ” (A True Friend) ที่จัดทำโดย กต.ไต้หวัน ลงบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของหน่วยงาน แสดงถึงความชื่นชมที่ไต้หวันได้อุทิศคุณประโยชน์ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDGs) ของ UN อย่างเป็นรูปธรรม


 

บริเวณด้านนอกที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ รัฐบาลไต้หวันได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่สำคัญในนครนิวยอร์ก สถาบันคลังสมองที่มีชื่อเสียง สมาคมผู้สื่อข่าวและกลุ่มเยาวชน จัดกิจกรรมหลายรายการ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เป็นต้น


 

ในด้านการประชาสัมพันธ์สู่นานาชาติ นายอู๋เจาเซี่ย รมว.ต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันได้เผยแพร่บทความ ภายใต้หัวข้อ “ยอมรับไต้หวันเพื่อสอดรับกับหลักการยอมรับความแตกต่างของสหประชาชาติ” ซึ่งถูกตีพิมพ์ลงในสื่อต่างชาติที่ได้รับความนิยม ทั้งในและต่างประเทศของสหรัฐฯ อังกฤษ และประเทศอื่นๆ กว่า 170 ครั้ง ในส่วนของภาพยนตร์สั้นเรื่อง “มิตรที่จริงใจ” ที่จัดทำโดยกต.ไต้หวัน ตราบจนถึงวันที่ .มียอดวิวกว่า 13.47 ล้านครั้ง และบทความที่เกี่ยวข้อง ที่ถูกโพสต์ลงในเฟซบุ๊กแฟนเพจ กต.ไต้หวัน ก็มียอดการเข้าถึงกว่า 3.6 แสนคน


 

กต.ไต้หวันเน้นย้ำว่า จะร่วมมือกับหน่วยงานและกระทรวงต่างๆ เพื่อผลักดันแผนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ UN ภายใต้หลักการ “ความชำนาญเฉพาะด้าน ลงมือปฏิบัติจริง ร่วมสร้างคุณประโยชน์” ต่อไป ทั้งนี้เพื่อกอบกู้สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไต้หวัน ในการเข้ามีส่วนร่วมในเครือข่ายของ UN อย่างยุติธรรมและมีศักดิ์ศรี เพื่อสร้างคุณประโยชน์ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs ร่วมกับประชาคมโลกต่อไป