:::

ไต้หวันแบ่งปันผลสัมฤทธิ์ในการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ

ไต้หวันจัดการประชุมหัวข้อ “จุดประกายศักยภาพของผู้หญิง ในภาคการเกษตรอัจฉริยะ” (Women Sparkling in Smart Agriculture) ในระหว่างการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ (สำนักงานความเสมอภาคทางเพศ สภาบริหารไต้หวัน)

ไต้หวันจัดการประชุมหัวข้อ “จุดประกายศักยภาพของผู้หญิง ในภาคการเกษตรอัจฉริยะ” (Women Sparkling in Smart Agriculture) ในระหว่างการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ (สำนักงานความเสมอภาคทางเพศ สภาบริหารไต้หวัน)

สภาบริหาร วันที่ .. 62

 

เมื่อวันที่ .สำนักงานความเสมอภาคทางเพศ สภาบริหาร สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันแถลงว่า นายหลัวปิ่งเฉิง รมวประจำสภาบริหาร ได้เดินทางไปร่วมแบ่งปันผลสัมฤทธิ์ของการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย ให้เป็นกระแสหลักของการพัฒนา (Gender Mainstreaming )และส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในการประชุมระดับผู้กำหนดนโยบาย (HLPD) ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมด้านสตรีและเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (เอเปค)


 

สำนักงานความเสมอภาคทางเพศ แถลงว่า การประชุุมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 .. - 5 .ณ เมืองลาเซเรนา (La Serena) ประเทศชิลี โดย รมว.หลัวฯ ได้นำคณะตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ประกอบด้วย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานความเสมอภาคทางเพศ ตัวแทนกระทรวงเศรษฐการ คณะกรรมการการเกษตร และมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาสิทธิสตรี เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


 

เพื่อขยายโอกาสความร่วมมือในเวทีนานาชาติ ในระหว่างการประชุมครั้งนี้ คณะตัวแทนฯ ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนระดับทวิภาคีกับตัวแทนประเทศมาเลเซีย นิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ในแผนแม่บทของไต้หวัน และเรียกร้องให้ประเทศและเขตเศรษฐกิจร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในเชิงลึก


 

สำนักงานความเสมอภาคทางเพศเน้นย้ำว่า ไต้หวันจะผลักดันการพัฒนาและความต้องการของสตรี ในสถานภาพที่แตกต่างกัน ผ่านการประชุมสัมมนาต่างๆ ต่อไป และจะเร่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศ เรื่องค่าตอบแทนจากการทำงาน รวมถึงส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำในองค์กร ตลอดจนร่วมเป็นกระบอกเสียงให้สตรีในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก นอกจากนี้ ยังนับได้ว่าเป็นการขยายพื้นที่ในเวทีสากลของไต้หวันอีกด้วย