:::

ประธานTAITRA นำคณะผู้ประกอบการไต้หวันไปสร้างสัมพันธ์กับธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคมของไทย

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมา นายหวงจื้อฟาง (ที่ 4 จากขวา) ประธาน TAITRA ได้นำคณะผู้ประกอบการไต้หวัน เช่น บริษัท Accton เดินทางไปเข้าเยี่ยมชมบริษัท Loxley Wireless Public Company Limited ของไทย (ภาพจาก TAITRA)

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมา นายหวงจื้อฟาง (ที่ 4 จากขวา) ประธาน TAITRA ได้นำคณะผู้ประกอบการไต้หวัน เช่น บริษัท Accton เดินทางไปเข้าเยี่ยมชมบริษัท Loxley Wireless Public Company Limited ของไทย (ภาพจาก TAITRA)

TAITRA วันที่ .. 62

 

หลังจากที่นายหวงจื้อฟาง ประธานสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) นำคณะตัวแทนไต้หวันเข้าร่วมการประชุม Indo-Pacific Business Forum ในประเทศไทย เมื่อวันที่ .ที่ผ่านมา โดยในวันที่ .ได้นำคณะผู้ประกอบการไต้หวัน เช่น บริษัท Accton ไปเข้าเยี่ยมชมบริษัทล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน) (Loxley Wireless Public Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเครือข่ายสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดของไทย เพื่อโปรโมทแบรนด์สินค้าไต้หวัน และกระตุ้นให้เกิดโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไต้หวัน – ไทย


 

TAITRA แถลงว่า บริษัท Loxley Wireless Public Company Limited ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีค.. 1997 ถือเป็นบริษัทในเครือล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (Loxley Public Company Limited) ผู้นำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และโทรคมนาคม โดยธุรกิจหลักของบริษัท Loxley Wireless Public ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศ และการบริการทางเครือข่ายบรอดแบนด์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังถือเป็นบริษัทที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเห็นได้จากการวางรากฐานกิจการสื่อสารโทรคมนาคมในไทยเป็นจุดเริ่มต้น ก่อนจะแผ่ขยายไปสู่ประเทศลาวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งรวมถึงกัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม โดยยังสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์กับธุรกิจต่างชาติอีกมากมาย เช่น  Aastra Technologies, Alcatel, Lucent และ Ericsson เป็นต้น


 

นายหวงอันเจี๋ย ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัท Accton กล่าวในที่ประชุมว่า ที่จริงแล้ว อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่บริษัท Loxley Wireless Public Company Limited ต้องการ สามารถนำเข้าได้จากบริษัท Accton ทั้งนั้น โดย Accton ยังยินดีที่จะช่วยบ่มเพาะบุคลากรของ Loxley โดยได้เชิญให้บุคลากรเหล่านั้นเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมที่ไต้หวัน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน ให้เกิดความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น บริษัท Accton ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการออกแบบและวิจัยผลิตภัณฑ์สื่อสารและโทรคมนาคม มากว่า 30 ปี ได้ใช้ช่วงเวลาไม่กี่ปีหลังนี้ ในการสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า อันถือเป็นการบูรณาการระหว่างซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ให้กับลูกค้าปลายทาง ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่บริษัท Loxley Wireless Public Company Limited ต้องการสร้างความร่วมมือระหว่างกันด้วย


 

โดย TAITRA ชี้แจงว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการพัฒนารุดหน้าไปอย่างรวดเร็วในกลุ่มประเทศอาเซียน ในช่วงหลายปีมานี้ รัฐบาลไทยได้เร่งปรับโครงสร้างทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความเป็นดิจิทัลและความเป็นอัจฉริยะ จึงได้เสนอนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมดิจิทัลประกอบไปด้วย ระบบคลาวด์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ศูนย์ข้อมูลและการบริการทางเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นด้านที่รัฐบาลไทยต้องการเร่งพัฒนา และเป็นด้านที่ไต้หวันมีข้อได้เปรียบทางศักยภาพการแข่งขัน ในระดับนานาชาติ


 

TAITRA แถลงว่า การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ ถือเป็นการประสานให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไต้หวัน – ไทย โดยหวังว่าในอนาคตจะเห็นผลสัมฤทธิ์จากความร่วมมือระหว่างสององค์กรในทุกภาคส่วน และคาดหวังว่าไทยจะเป็นจุดศูนย์กลางในการขยายตลาดไปสู่ประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนต่อไป