:::

TAITRA เดินทางไปโปรโมทอุตสาหกรรมไมซ์ของไต้หวันในไทย คว้าโอกาสจัดการประชุม UFI Asia Pacific Conference ในปี 2021

นายเย่หมิงซุ่ย (ที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการ TAITRA Mr. Craig Newman (ที่ 3 จากซ้าย) ประธาน UFI คนปัจจุบัน คุณกนกพร ดำรงกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ถ่ายภาพร่วมกัน ในระหว่างการประชุม UFI (ภาพจาก TAITRA)

นายเย่หมิงซุ่ย (ที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการ TAITRA Mr. Craig Newman (ที่ 3 จากซ้าย) ประธาน UFI คนปัจจุบัน คุณกนกพร ดำรงกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ถ่ายภาพร่วมกัน ในระหว่างการประชุม UFI (ภาพจาก TAITRA)

TAITRA วันที่ .. 62

 

ภายใต้การชี้แนะของกรมการค้าระหว่างประเทศ (BOFT) กระทรวงเศรษฐการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) ได้นำคณะตัวแทน เดินทางไปเข้าร่วม “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2020 ของสมาคมอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าระดับโลก (The 86th UFI Global Congress)”ระหว่างวันที่ 6 – 8 .นายเย่หมิงซุ่ย เลขาธิการ TAITRA ได้กล่าวขณะปราศรัยในการประชุมคณะกรรมการ UFI จากทั่วโลกว่า ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ไต้หวันได้ทยอยสร้างศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเพิ่มขึ้นหลายแห่ง ซึ่งไต้หวันจะเร่งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าของไต้หวันอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดึงดูดให้นิทรรศการนานาชาติ เดินทางมาจัดแสดงที่ไต้หวันเพิ่มมากขึ้น


 

ในการประชุมใหญ่ UFI ประจำปีนี้ TAITRA ได้โปรโมทศูนย์แสดงสินค้าหนานกั่ง อาคาร 2 (TaiNEX 2) ที่ทาง BOFT ได้รับมอบหมายให้ TAITRA เป็นผู้ดำเนินการบริหาร ให้เป็นที่รู้จักในหมู่บรรดาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์นานาชาติ ซึ่งอาคาร TaiNEX 2 เพิ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อต้นเดือนมีนาคมปีนี้ โดยมุ่งให้บริการในการจัดแสดงอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี AI และ 5G ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในศูนย์จัดแสดงที่ล้ำหน้ามากที่สุด ในภูมิภาคเอเชีย


 

ในช่วงหลายปีมานี้ อุตสาหกรรมไมซ์ของไต้หวันพัฒนารุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทุกพื้นที่ในไต้หวันได้มีการก่อตั้งศูนย์จัดแสดงระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าหลายเมืองในไต้หวัน ได้มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมในพื้นที่ ให้ก้าวสู่เวทีนานาชาติ และกระตุ้นให้เกิดความคึกคัก ผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ ประกอบกับในช่วง 50 ปีมานี้ TAITRA มีประสบการณ์ด้านการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติอย่างมืออาชีพ ส่งผลให้ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ หน่วยงานจัดงานแสดงสินค้ามืออาชีพระดับโลก เลือกไต้หวันให้เป็นฐานการโปรโมทแบรนด์สินค้าในภูมิภาคเอเชีย อาทิ สมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นานาชาติ (SEMI) ได้เลือกให้ไต้หวันเป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้าอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ และงานแสดงสินค้าพลังงานอัจฉริยะ มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เป็นต้น นอกจากนิทรรศการนานาชาติแล้ว ยังประสบความสำเร็จในการดึงดูดให้มีการจัดการประชุมนานาชาติ ขึ้นที่ไต้หวันในปี 2020 อาทิ การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมศูนย์กลางการค้าโลก (World Trade Centers Association, WTCA) ซึ่งมีกำหนดการจัดการประชุม ในกรุงไทเป ในเดือนมีนาคมปีหน้า


 

ในทุกปี TAITRA จะมีกำหนดการจัดนิทรรศการรูปแบบ B2B เฉพาะทางขึ้น ร่วม 40 รอบ ซึ่งนิทรรศการที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และได้รับความนิยมจากนานาชาติมากที่สุดของไต้หวันคือ มหกรรมคอมพิวเตอร์นานาชาติไทเป มหกรรมจักรยาน และมหกรรมเครื่องมือและเครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอุตสาหกรรมการส่งออกที่โดดเด่นของไต้หวัน นอกจากการโปรโมทศูนย์จัดแสดงสินค้าข้างต้นแล้ว นายเย่หมิงซุ่ย ยังได้เชิญผู้ประกอบการชาวไทย เดินทางเยือนไต้หวัน และสั่งซื้อสินค้าที่เปี่ยมล้นด้วยคุณภาพของไต้หวัน นอกจากนี้ นิทรรศการที่ TAITRA จัดขึ้น มีทั้งหมด นิทรรศการที่ได้รับใบประกาศนียบัตร UFI ซึ่งเป็นการการันตีความเป็นมืออาชีพที่คงมาตรฐานระดับสูงของอุตสาหกรรมไมซ์ไต้หวัน ท้ายสุด นายเย่หมิงซุ่ยยังได้เสนอต่อที่ประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ Mr. Kai Hattendorf กรรมการผู้จัดการและประธานบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าโลก และคณะกรรมการจากทุกประเทศทั่วโลก รับทราบว่า ไต้หวันเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการจัดการประชุม UFI Asia Pacific Conference ในปี 2021