:::

สำนักงานตัวแทนไต้หวันในประเทศไทยจัดตั้ง “เว็บไซต์แนะนำการศึกษาไต้หวัน” เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาแบบทวิภาคี ระหว่างไต้หวัน – ไทย

สำนักงานตัวแทนไต้หวันในประเทศไทย จัดตั้ง “แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาไทย – ไต้หวัน” โดยผู้สนใจสามารถแอดไลน์ ID : @TTedu สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ (ภาพจากสำนักงานตัวแทนไต้หวันในประเทศไทย)

สำนักงานตัวแทนไต้หวันในประเทศไทย จัดตั้ง “แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาไทย – ไต้หวัน” โดยผู้สนใจสามารถแอดไลน์ ID : @TTedu สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ (ภาพจากสำนักงานตัวแทนไต้หวันในประเทศไทย)

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย วันที่ 12 .62

 

เมื่อวันที่ 12 .สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย แถลงว่า ทางสำนักงานฯ ได้เร่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาแบบทวิภาคี ระหว่างไต้หวัน – ไทย อย่างต่อเนื่อง และพยายามดึงดูดนักศึกษาชาวไทยเดินทางไปศึกษาต่อที่ไต้หวันอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังได้จัดตั้ง “เว็บไซต์แนะนำการศึกษาไต้หวัน” (Edu.Taiwan-Thailand.Netโดยในเว็บไซต์ดังกล่าว ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และทุนการศึกษาทุกประเภท เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและผู้ปกครองที่สนใจ


 

สำนักงานตัวแทนไต้หวันในประเทศไทย เผยว่า ข้อมูลในเว็บไซต์สามารถแบ่งออกเป็น ส่วนสำคัญ ได้แก่ 1. การศึกษาต่อไต้หวัน ซึ่งประกอบไปด้วย คู่มือการศึกษาต่อที่ไต้หวัน คู่มือการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข และคู่มือการศึกษาด้านการเกษตร 2. การศึกษาหลักสูตรภาษาจีนที่ไต้หวัน ซึ่งประกอบไปด้วย คู่มือการเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรภาษาจีน และคู่มือที่รวบรวมข้อมูลการจัดค่ายฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยต่างๆ 3. ข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัยของไต้หวัน – ไทย 4. คู่มือการช่วยเหลือบ่มเพาะบุคลากรในแวดวงต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ 5. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการไปศึกษาต่อที่ไต้หวัน


 

สำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย ระบุว่า ในช่วง ปีก่อนการริเริ่มผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ นักศึกษาชาวไทยที่เข้ารับการศึกษาต่อในไต้หวัน มีเพียง 1,500 กว่าคน แต่หลังจากที่เริ่มผลักดันนโยบายดังกล่าวแล้ว ในปี 2016 นักศึกษาชาวไทยที่เดินทางไปศึกษาต่อที่ไต้หวัน เพิ่มขึ้นเป็น 1,771 คน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.3 ในปี 2017 เพิ่มเป็น 2,125 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และในปี 2018 เพิ่มขึ้นเป็น 3,236 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.3 ซึ่งนับว่ามีผลสัมฤทธิ์ที่เด่นชัด


 

สำนักงานตัวแทนไต้หวันในประเทศไทย จะเร่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาแบบทวิภาคี ระหว่างไต้หวัน – ไทย อย่างต่อเนื่อง มิตรชาวไทยที่สนใจเดินทางไปศึกษาต่อที่ไต้หวัน สามารถแอดไลน์ ID : @TTedu เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน “แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาไทย ไต้หวัน” โดยทางสำนักงานฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ ที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย อังกฤษและจีน เพื่อให้บริการแนะแนวข้อมูลการศึกษาฟรี รวมถึงการให้บริการข้อมูลการยื่นใบสมัครและขอทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย