:::

รองปธน. เฉินฯ เข้าร่วมงาน Turn it up • We can help

นายเฉินเจี้ยนเหริน รองประธานาธิบดีไต้หวัน เดินทางเข้าร่วมงาน Turn it up • We can help เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ที่ผ่านมา (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

นายเฉินเจี้ยนเหริน รองประธานาธิบดีไต้หวัน เดินทางเข้าร่วมงาน Turn it up • We can help เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ที่ผ่านมา (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

ทำเนียบประธานาธิบดี วันที่ .. 62

 

เมื่อวันที่ .ที่ผ่านมา นายเฉินเจี้ยนเหริน รองประธานาธิบดี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันได้เดินทางเข้าร่วม “งานยกย่องเชิดชูและแสดงผลสัมฤทธิ์ ของคณะอาสาสมัครเยาวชนสันติภาพ ในต่างประเทศ ประจำปี 2019” (Turn it up • We can help) โดยได้ให้การยกย่องบรรดาเยาวชน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเอาชนะ อุปสรรคด้านภาษาและความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ยึดมั่นในแนวทางการให้บริการด้วยความจริงใจ สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีอันแข็งแกร่งของไต้หวัน พร้อมนี้ยังได้ส่งเสริมให้คนไต้หวันรุ่นใหม่ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะอาสาสมัครในต่างแดน โดยนำเอาแนวคิดและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  ไปลงมือปฏิบัติ เพื่อทำคุณประโยชน์ให้กับประชาคมโลกอย่างเป็นรูปธรรม และแสดงให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ถึง จิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่ที่ได้อุทิศตน ในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาคมโลก และนำมิตรภาพอันดีกลับสู่มาตุภูมิ


 

ทั้งนี้ รองปธนเฉินฯ กล่าวว่า เยาวชนทุกคนได้ร่วมพัฒนาโครงการเพื่อการให้บริการที่หลากหลาย ด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ที่สั่งสมมาให้เกิดประโยชน์ โดยในปีนี้กลุ่มที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้ทุ่มแรงกายแรงใจในการให้บริการ มากว่าหลายปี ซึ่งได้ส่งผลกระทบที่สำคัญ ในการพัฒนาวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในพื้นที่ และมีบางกลุ่มที่ได้รับคำชื่นชม จากรัฐบาลและผู้นำในประเทศนั้นๆ อีกด้วย


 

โดยรองปธนเฉินฯ ยกตัวอย่างว่า ในปีนี้เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฟู่อิง (Fooyin University) ได้รวบรวมคณะอาสาสมัครเยาวชน เข้าร่วมการแข่งขัน โดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ คนของสถาบันฯ ได้เดินทางไปจัดการบรรยายที่อินโดนีเซีย เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขอนามัย และแนวทางในการป้องกันโรคระบาดในชุมชน รวมถึงการบริโภคอาหารที่ถูกสุขอนามัย พร้อมให้คำชี้แนะแนวทางการเลิกบุหรี่ และด้านการปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ผ่านการสาธิตกับหุ่นจำลองฝึกหัด อีกทั้งยังถ่ายทอดความรู้ ในด้านการป้องกันโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดี และมีสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้น

 

 

นอกจากนี้ รองปธนเฉินฯ ยังกล่าวว่า ในปีนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันนอกจากจะมอบเงินอุดหนุน ให้กับเยาวชนกว่าพันคนแล้ว ยังมีกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่รวมกลุ่มจัดตั้งคณะอาสาสมัครกันเอง ซึ่งคณะอาสาสมัครในปีนี้ มีจำนวนทั้งหมด 3,609 คน รวม 301 คณะ เดินทางไปเป็นอาสาสมัครยังต่างประเทศ โดยในจำนวนนี้ กว่าร้อยละ 80 ได้เดินทางไปมอบความช่วยเหลือ สู่ประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ถือเป็นการสร้างรากฐานที่ดี ต่อการผลักดัน “นโยบายมุ่งใต้ใหม่” ของรัฐบาลไต้หวันด้วย


 

รองปธนเฉินฯ กล่าวปิดท้ายว่า การที่บรรดาคณะอาสาสมัครเยาวชน สามารถทำความเข้าใจ เกี่ยวกับความต้องการของผู้คนในประเทศที่ไม่คุ้นเคย และร่วมสร้างคุณประโยชน์ เพื่อส่งมอบมิตรภาพและความอบอุ่น รวมไปจนถึงสิ่งดีๆ ต่างๆ ของไต้หวัน ให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศทั่วโลก “พวกคุณคือความภูมิใจของไต้หวัน โลกใบนี้จะดีขึ้นกว่าเดิม เพราะทุกคนประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน” ท้ายสุด รองปธนเฉินฯ ได้แสดงความยินดีกับคณะอาสาฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาทุกกลุ่ม ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอบคุณสำหรับความเหน็ดเหนื่อย และการอุทิศตน เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประชาคมโลก ของบรรดาอาสาสมัครทุกคน