:::

กู้กงสาขาภาคใต้ จัดนิทรรศการพิเศษ “Curio Boxes of Qianlong Emperor”

กู้กงสาขาภาคใต้ จัดนิทรรศการพิเศษ “Curio Boxes of Qianlong Emperor” ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. ปี 2019 จนถึงวันที่ 26 ธ.ค. ปี 2021 (ภาพจาก NPM)

กู้กงสาขาภาคใต้ จัดนิทรรศการพิเศษ “Curio Boxes of Qianlong Emperor” ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. ปี 2019 จนถึงวันที่ 26 ธ.ค. ปี 2021 (ภาพจาก NPM)

NPM วันที่ 24 .. 62

 

เมื่อวันที่ 24 .พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หรือกู้กง (National Palace Museum, NPM) แถลงว่า กู้กงสาขาภาคใต้ (Southern Branch of the National Palace Museum, South.NPM) จะจัดนิทรรศการพิเศษ “Curio Boxes of Qianlong Emperor” ในวันที่ 25 .โดยได้นำโบราณวัตถุล้ำค่ารวม 619 ชิ้น มาจัดแสดง เพื่อให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติล้ำค่า อันเป็นที่หวงแหนของจักรพรรดิในยุคอดีต โดยนำผู้ชมไปสัมผัสกับความปราณีตงดงามของโบราณวัตถุในหีบสมบัติ ที่เป็นของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์ชิง


 

ทั้งนี้ NPM ชี้แจงว่า นิทรรศการครั้งนี้แบ่งออกเป็น ส่วน ส่วนแรกคือ “เก็บสะสมโบราณวัตถุ” ซึ่งได้จัดแสดงหีบสมบัติที่เก็บสะสมเครื่องเคลือบดินเผาของบรรดาเชื้อพระวงศ์ โดยทำการเปิดหีบสมบัติเครื่องเคลือบดินเผาของจักรพรรดิเฉียนหลงมาจัดแสดง ภายในหีบสมบัติ มี “เครื่องถ้วยน้ำชาเบญจรงค์ ลายระกาหลากสี” ซึ่งมีราคาประมูลสูงลิบลิ่ว ในงานประมูลศิลปวัตถุและโบราณวัตถุ ซึ่งในปี 2014 ได้ถูกประมูลโดยหอศิลป์แห่งหนึ่งในนครเซียงไฮ้ ด้วยมูลค่า 281.24 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) แต่กู้กงในไต้หวัน ได้เก็บสะสมโบราณวัตถุประเภทนี้ไว้ 12 ชิ้น ซึ่งที่ผ่านมา ได้นำเพียงส่วนหนึ่งออกมาจัดแสดงเท่านั้น แต่ในครั้งนี้ โบราณวัตถุประเภทนี้ ได้ถูกนำออกมาจัดแสดง ชิ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสชื่นชมกับโบราณวัตถุ ในยุคประวัติศาสตร์อย่างเต็มอิ่ม


 

ส่วนที่สองคือ “เกาะกระแส Tetris Challenge” โดย NPM ได้ทำการจัดแสดงหีบสมบัติในรูปแบบที่แตกต่างกัน รูปแบบ ซึ่งในจำนวนนี้มีหีบสมบัติของจักรพรรดิเฉียนหลง ใบ ผู้ชมสามารถชื่นชมกับความปราณีตของลิ้นชัก ที่ถูกออกแบบมาในลักษณะทับซ้อนกันหลายชั้น และโบราณวัตถุอีกหลากชนิดที่ปรากฎในหีบสมบัติดังกล่าว


 

ส่วนที่สามคือ “โบราณวัตถุในชั้นวาง” โดย NPM ชี้ว่า โบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่ควรค่าแก่การพินิจพิเคราะห์มากที่สุด คือชุดกาน้ำชาสีชาด ที่ผลิตในรัชศกเซวียนเต๋อ สมัยราชวงศ์หมิง ที่เพิ่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ซึ่งเทคนิคการเผาเครื่องเคลือบชุดนี้ ต้องใช้ทักษะขั้นสูง ที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในระดับโลก


 

ในตอนท้าย NPM ระบุว่า นิทรรศการพิเศษ “Curio Boxes of Qianlong Emperor” ในครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 .ปี 2019 จนถึง 26 .ปี 2021 ณ ห้องจัดแสดง 201 ในกู้กงสาขาภาคใต้ ที่ตั้งอยู่ในเขตไท่เป่า เมืองเจียอี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป