:::

TIDF ครั้งที่ 12 มีผลงานจากนานาประเทศ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 2,384 ชิ้น

การประกวดภาพยนตร์สารคดี ในเทศกาล TIDF มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 พ.ค. ณ กรุงไทเป (ภาพจากศูนย์ภาพยนตร์แห่งชาติ)

การประกวดภาพยนตร์สารคดี ในเทศกาล TIDF มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 พ.ค. ณ กรุงไทเป (ภาพจากศูนย์ภาพยนตร์แห่งชาติ)

ศูนย์ภาพยนตร์แห่งชาติ วันที่ 8 ม.ค. 63

 

การประกวดภาพยนตร์สารคดี ในเทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ ไต้หวัน ครั้งที่ 12 (Taiwan International Documentary Festival, TIDF) ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. ปี 2019 ที่ีผ่านมา โดยมีผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 2,384 เรื่อง จาก 132 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า TIDF ได้รับความสนใจจากนานาประเทศ และมีชื่อเสียงโด่งดังในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


 

โดยผู้จัดงานชี้ว่า ในปีนี้ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด มีความหลากหลายในแง่มุมของประเด็นต่างๆทางสังคม และมีการตอบรับกับกระแสสังคมในโลกปัจจุบัน รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดและความสร้างสรรค์ทางสุนทรียศาสตร์ของผู้ถ่ายทำ ผ่านทางภาพยนตร์สารคดี สำหรับประเด็นที่ได้รับความสนใจในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ลี้ภัย เพศสถานะ ความขัดแย้งทางเชื้อชาติ ความถูกต้องในการครอบครองดินแดน การยอมรับความหลากหลายทางสถานะและวัฒนธรรม ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน เป็นต้น อีกทั้งยังประจวบกับเป็นปีแรกที่กฎหมายไต้หวัน อนุญาตให้คนเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้ จึงส่งผลให้ผลงานจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย ที่ถ่ายทำเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ ยังมีการสะท้อนให้เห็นถึงภาพความขัดแย้งในฮ่องกงอีกเป็นจำนวนไม่น้อยเช่นกัน สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ถ่ายทำ มีความตระหนักและห่วงใยต่อ สถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งมีความต้องการจะสื่อสารกับสังคมยุคปัจจุบัน ผ่านผลงานของตัวเอง


 

ทั้งนี้ TIDF จัดขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ. 1998 โดยงานในปีนี้เป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 22 ปี ถือเป็นหนึ่งในเทศกาลภาพยนตร์สารคดีที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย และเป็นเทศกาลที่มีบทบาทสำคัญในสังคมของชนเชื้อสายจีน มีกำหนดการจัดขึ้น 2 ปีต่อครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะทำการคัดเลือกให้เหลือผลงานเพียง 130 เรื่อง เพื่อเปิดฉายให้กับผู้ชมชาวไต้หวันได้รับชม การประกวดในปีนี้ แบ่งออกเป็น 3 สาขาคือ  “การประกวดด้านวิสัยทัศน์แห่งเอเชีย” (Asian Vision Competition) , “การประกวดระดับนานาชาติ” (International Competition) และ “การประกวดผลงานของไต้หวัน” (Taiwan Competition) รวมทั้งหมด 11 รางวัล โดยมียอดเงินรางวัลรวมสูงถึง 2 ล้านเหรียญไต้หวัน ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดของเทศกาลภาพยนตร์สารคดีในทวีปเอเชียในปัจจุบัน จึงถือเป็นเวทีสำคัญที่มีส่วนในการเสริมสร้างบุคลากร ให้กับวงการภาพยนตร์สารคคีในปัจจุบัน