:::

กต.ไต้หวันแสดงความยินดีที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวไต้หวัน โดยไม่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันโรคระบาด

New Southbound Policy。กต.ไต้หวันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลสหราชอาณาจักร กำหนดให้ไต้หวันเป็นหนึ่งในรายชื่อประเทศ ที่มีความปลอดภัยต่อการเปิดประเทศในระลอกแรก โดยนักท่องเที่ยวไต้หวันที่ต้องการเดินทางสู่อังกฤษ ไม่จำเป็นต้องผ่านการกักตัว 14 วันตามมาตรการป้องกันโรคระบาด (ภาพจาก MOFA)
กต.ไต้หวันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลสหราชอาณาจักร กำหนดให้ไต้หวันเป็นหนึ่งในรายชื่อประเทศ ที่มีความปลอดภัยต่อการเปิดประเทศในระลอกแรก โดยนักท่องเที่ยวไต้หวันที่ต้องการเดินทางสู่อังกฤษ ไม่จำเป็นต้องผ่านการกักตัว 14 วันตามมาตรการป้องกันโรคระบาด (ภาพจาก MOFA)

MOFA วันที่ .. 63

 

เมื่อวันที่ .กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันแถลงว่า เมื่อวันที่ .ที่ผ่านมา รัฐบาลของสหราชอาณาจักรได้ประกาศว่า ได้กำหนดให้ไต้หวันเป็นหนึ่งในรายชื่อประเทศที่ปลอดภัยต่อการเปิดประเทศในระลอกแรก โดยนับตั้งแต่วันที่ 10 .นี้เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวไต้หวันที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าเขตพื้นที่ของอังกฤษ ไม่จำเป็นต้องผ่านการกักตัว 14 วันเพื่อสังเกตอาการ ขณะเดียวกัน ยังกำหนดให้ไต้หวันประเทศที่เหมาะแก่การเดินทางไปท่องเที่ยวอีกด้วย แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรได้ให้การยอมรับต่อความสำเร็จด้านการป้องกันโรคระบาดของไต้หวัน กต.ไต้หวันจึงมีความยินดีต่อกรณีข้างต้นเป็นอย่างยิ่ง


 

การพิจารณาเปิดประเทศของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในครั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งระบบการจำแนกประเภท บนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ดำเนินการปรับมาตรการป้องกันโรคระบาด ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดล่าสุดของแต่ละประเทศ และจำแนกประเทศที่มีความปลอดภัยตามระดับความเสี่ยงของการแพร่ระบาด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง “แผนการฟื้นฟูและพัฒนาการท่องเที่ยว” (travel corridors) การที่ไต้หวันถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อประเทศที่มีความปลอดภัย ผ่านระบบการจำแนกประเภทในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ด้านการป้องกันโรคระบาดของไต้หวันได้รับการยอมรับจากนานาชาติ โดยนับตั้งแต่วันที่ 10 .นี้เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวไต้หวันที่ประสงค์จะเดินทางเข้าสู่อังกฤษ ไม่จำเป็นต้องเข้ารับกักตัว 14 วัน เพียงกรอกข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดของที่พำนักชั่วคราวในอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่อังกฤษ ก็ยังต้องให้ความร่วมมือในการทำความสะอาดมือและรักษาระยะห่างทางสังคม ส่วนส่วนพื้นที่เขตสกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ จะมีกำหนดการประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป


 

กต.ไต้หวันแถลงว่า ขณะนี้รัฐบาลอังกฤษได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาดอย่างเต็มที่ อีกทั้งตลอดช่วงที่ผ่านมา ไต้หวัน – อังกฤษได้มีการแลกเปลี่ยนด้านการป้องกันโรคระบาดอย่างใกล้ชิด กต.ไต้หวันจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลอังกฤษทำการพิจารณาจากหลักการทางวิทยาศาสตร์ และอนุมัติให้นักท่องเที่ยวไต้หวันสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศได้โดยไม่จำเป็นต้องกักตัว ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการบินของไต้หวัน จึงได้ทยอยวางแผนจัดเที่ยวบินจากไต้หวันไปกรุงลอนดอน และเนื่องจากอังกฤษเป็นพันธมิตรทางการค้าในภูมิภาคยุโรปที่ใหญ่เป็นอันดับ ของไต้หวัน กต.ไต้หวันจึงเชื่อว่ามาตรการการเปิดประเทศเช่นนี้ จะมีส่วนช่วยให้ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างไต้หวัน – อังกฤษมีการขยายตัวต่อไป ซึ่งไต้หวันจะเร่งผลักดันการแลกเปลี่ยนแบบทวิภาคีกับอังกฤษมากขึ้น เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจโลกมีการพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพและมีความต่อเนื่อง ภายหลังสถานการณ์โควิด – 19 ต่อไป