:::

รัฐบาลไต้หวันยินดีที่รัฐบาลสหรัฐฯ อนุมัติจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ล็อตใหม่ให้กับไต้หวัน

New Southbound Policy。ทำเนียบประธานาธิบดี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แสดงความยินดีที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ประกาศอนุมัติการจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ล็อตใหม่ให้กับไต้หวัน ในวันที่ 9 ก.ค. ตามเขตเวลาตะวันออกของสหรัฐอเมริกา (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)
ทำเนียบประธานาธิบดี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แสดงความยินดีที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ประกาศอนุมัติการจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ล็อตใหม่ให้กับไต้หวัน ในวันที่ 9 ก.ค. ตามเขตเวลาตะวันออกของสหรัฐอเมริกา (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

ทำเนียบประธานาธิบดี วันที่ 10 .. 63

 

เมื่อวันที่ .ตามเขตเวลาตะวันออกของสหรัฐอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ได้ประกาศอนุมัติการจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ล็อตใหม่ให้กับไต้หวัน พร้อมแจ้งเรื่องไปยังรัฐสภาสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการแล้ว นายหวงฉงเยี่ยน โฆษกทำเนียบประธานาธิบดี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันกล่าวแสดงความยินดี พร้อมแสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา ตามที่ได้ระบุไว้ใน “กฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวัน” และ “หลักประกัน ประการ” อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อช่วยยกระดับแสนยานุภาพในการป้องกันประเทศให้กับไต้หวัน สร้างหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยให้เกิดแก่ภูมิภาค และรักษาสันติภาพในช่องแคบไต้หวันสืบไป


 

นายหวงฯ กล่าวว่า รายการอาวุธยุทโธปกรณ์ที่รัฐบาลสหรัฐฯ อนุมัติจำหน่ายให้ไต้หวันในครั้งนี้ คือ ขีปนาวุธแพทริออต (PAC-3) และการให้บริการด้านเทคโนโลยีและการซ่อมบำรุง เชื่อว่าแผนจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการป้องกันทางอากาศของไต้หวันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยในอนาคต รัฐบาลไต้หวันจะเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหม ผลักดันการปฏิรูปกิจการด้านกลาโหม ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมกลาโหม รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกลาโหม แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจแน่วแน่ในการป้องกันประเทศของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม


 

เมื่อวันที่ 10 .กระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันแถลงว่า เมื่อวันที่ .ตามเขตเวลาตะวันออกของสหรัฐอเมริกา รัฐบาลสหรัฐฯ ได้นำ “ญัตติว่าด้วยการอนุมัติจำหน่ายขีปนาวุธแพทริออต (PAC-3) ในราคา 620 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่ไต้หวัน” เข้าสู่กระบวนการ “ยื่นเสนอต่อรัฐสภา” พร้อมทั้งประกาศลงบนเว็บไซต์องค์การความร่วมมือด้านความมั่นคงกลาโหม (Defense Security Cooperation Agency, DSCA) คาดว่าจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการหลังจาก เดือนนี้เป็นต้นไป


 

กระทรวงกลาโหม ระบุเพิ่มเติมว่า ตราบจนปัจจุบัน รัฐบาลทรัมป์ได้ประกาศอนุมัติการจำหน่ายอาวุธให้ไต้หวันถึง ครั้ง แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อความมั่นคงด้านกลาโหมที่สหรัฐฯ มีต่อไต้หวัน รวมไปถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนด้านความมั่นคงระหว่างไต้หวัน – สหรัฐฯ ในเชิงลึกสืบต่อไป