:::

ไต้หวัน สหรัฐฯ และกัวเตมาลา ร่วมจัดการประชุมนานาชาติขึ้นในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนภายใต้กรอบความร่วมมือและฝึกอบรมนานาชาติ (GCTF) เป็นครั้งแรก

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา นายเฉาลี่เจี๋ย รมช. ต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า ไต้หวัน สหรัฐฯ และกัวเตมาลา มีกำหนดการร่วมกันในการจัดการประชุมนานาชาติขึ้นในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ภายใต้กรอบความร่วมมือและฝึกอบรมนานาชาติ (GCTF) เป็นครั้งแรก
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา นายเฉาลี่เจี๋ย รมช. ต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า ไต้หวัน สหรัฐฯ และกัวเตมาลา มีกำหนดการร่วมกันในการจัดการประชุมนานาชาติขึ้นในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ภายใต้กรอบความร่วมมือและฝึกอบรมนานาชาติ (GCTF) เป็นครั้งแรก

MOFA วันที่ 16 ก.ค. 63
 

เมื่อเวลา 23:00 ของวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา ตามเวลาไต้หวัน รัฐบาลของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐกัวเตมาลาซึ่งเป็นประเทศพันธมิตร ได้ร่วมกันอัปโหลดคลิปวีดิทัศน์ลงบนทวิตเตอร์ทางการของแต่ละประเทศในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อประกาศความร่วมมือในการจัดการประชุมนานาชาติขึ้นในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ภายใต้กรอบความร่วมมือและฝึกอบรมนานาชาติ (Global Cooperation and Training Framework, GCTF) เป็นครั้งแรก โดยมีกำหนดจะจัดขึ้นที่สาธารณรัฐกัวเตมาลา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะร่วมหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับ ความร่วมมือในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ความปลอดภัยทางไซเบอร์ สิทธิสตรี และการพัฒนาเทคโนโลยี 5G เป็นต้น


 

นายเฉาลี่เจี๋ย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้กล่าวย้ำในคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ว่า ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนเป็นพื้นที่สำคัญของประเทศพันธมิตรของไต้หวัน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศพันธมิตรเหล่านี้ได้ให้การสนับสนุนไต้หวัน ในการเข้ามีส่วนร่วมกับประชาคมโลกอย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้ ไต้หวันจึงหวังว่า นอกจากหวังว่าจะขยายความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนในเชิงลึกกับประเทศพันธมิตรเหล่านี้ต่อไปแล้ว ยังหวังว่าจะสามารถนำเอาประสบการณ์แห่งความสำเร็จของแพลตฟอร์ม GCTF มาใช้ในการขยายความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรในภูมิภาคและมิตรประเทศของไต้หวัน เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายพันธมิตรระดับภูมิภาคมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น พร้อมนี้ ยังได้เชิญชวนเหล่าประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน ให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ ในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันต่อไป


 

ทางด้านสหรัฐฯ มี Ms. Julie Chung รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ฝ่ายกิจการซีกโลกตะวันตก ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการประกาศคำชี้แจง โดยระบุว่า การฝึกอบรมนานาชาติภายใต้กรอบ GCTF ในปีนี้ ที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน จะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจดิจิทัล” ซึ่งในชั้นนี้จะเป็นการจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ โดยในอนาคตจะติดตามสถานการณ์การระบาดล่าสุดในกัวเตมาลาต่อไป เพื่อกำหนดเวลาจัดการประชุมจริงระดับนานาชาติต่อไป โดย Ms. Shirley Aguilar รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัวเตมาลา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและกิจการทางเศรษฐกิจ ได้กล่าวในคลิปวีดิทัศน์ว่า กัวเตมาลารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้กรอบ GCTF ขณะเดียวกัน ก็ได้แนะนำศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การลงทุนและการค้า รวมทั้งและโอกาสทางธุรกิจของกัวเตมาลา ให้ทราบโดยทั่วกันด้วย