:::

》Tin tức Việt Nam

THÔNG BÁO: Về việc tiến hành phỏng vấn visa định cư theo chuyên án

THÔNG BÁO: thực hiện các biện pháp kiểm dịch bệnh tả lợn châu Phi

VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI VIỆT NAM TỔ CHỨC LỄ TRAO HỌC BỔNG BỘ GIÁO DỤC ĐÀI LOAN VÀ HỌC BỔNG TIẾNG HOA 2020

Tiếp tục dừng phỏng vấn visa định cư từ ngày 27/7/2020 đến ngày 21/8/2020

THÔNG BÁO tiếp tục dừng phỏng vấn visa định cư từ ngày 23/6/2020 đến ngày 24/7/2020

Học bổng Nghiên cứu Đài Loan 2021(Taiwan Fellowship Program)

VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI VIỆT NAM THÔNG BÁO(Về việc tạm dừng phỏng vấn visa định cư)

An ninh y tế toàn cầu-Đài Loan không thể đứng ngoài cuộc

Về việc những ngày gần đây, Facebook và các trang mạng xã hội lan truyền thông tin cơ sở vật chất cho lao động Việt Nam thực hiện cách ly tại gia ở Đài Loan còn yếu kém

VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI VIỆT NAM THÔNG BÁO Về việc tạm dừng phỏng vấn visa định cư

1 2 3 4 5 >>