:::

》 Sơ đồ trang web

Phím tắt của trang web như sau:

1. Alt+U: Khối chức năng phía trên

2. Alt+C: Khối nội dung trung tâm, là phần nội dung chính của trang này

3. Alt+Z: Khối chức năng phía dưới

Sơ đồ trang web:

Home

Cương lĩnh chính sách

Tin tức chính phủ

Thông tin Visa đến Đài Loan

Bài chuyên đề

Thông tin văn phòng nước ngoài

Tin tức Việt Nam

Hoạt động văn phòng nước ngoài