:::

Năm 2017, Đài Loan có gần 2,5 triệu hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ, chiếm gần 30% trong tổng số các hộ gia đình

Tổng cục Ngân sách, Kế toán và Thống kê (DGBAS) cho biết: Do trình độ giáo dục và năng lực tự chủ kinh tế của nữ giới được nâng cao, số hộ gia đình do phụ nữ làm chủ về kinh tế đang tăng lên rõ rệt. Số hộ gia đình do phụ nữ làm chủ về kinh tế của năm 2017 đạt 2.495.000 hộ, chiếm tỷ lệ 29,2% trong tổng số hộ gia đình (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tổng cục Ngân sách, Kế toán và Thống kê (DGBAS) cho biết: Do trình độ giáo dục và năng lực tự chủ kinh tế của nữ giới được nâng cao, số hộ gia đình do phụ nữ làm chủ về kinh tế đang tăng lên rõ rệt. Số hộ gia đình do phụ nữ làm chủ về kinh tế của năm 2017 đạt 2.495.000 hộ, chiếm tỷ lệ 29,2% trong tổng số hộ gia đình (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
 

 Báo cáo thống kê mới nhất của Tổng cục Ngân sách, Kế toán và Thống kê (DGBAS) cho thấy: Năm 2017, số hộ gia đình do phụ nữ làm chủ về kinh tế đã lên đến 2.495.000 hộ, chiếm tỷ lệ 29,2% trong tổng số các hộ gia đình.
 

 Khái niệm chủ hộ về kinh tế là để chỉ người có thu nhập cao nhất trong số các thành viên của hộ gia đình đồng thời là người phụ trách duy trì sinh kế chính cho gia đình.
 

 Sau thời gian dài quan sát, có thể thấy, bất luận tính theo số hộ gia đình hay tính theo tỷ lệ %, tình hình phụ nữ làm chủ về kinh tế ở Đài Loan đều đang có xu hướng tăng lên.
 

 Do trình độ giáo dục và năng lực tự chủ kinh tế của nữ giới được nâng cao, cộng thêm khoảng cách tuổi thọ giữa hai giới đang ngày càng chênh lệch khiến số hộ gia đình do phụ nữ làm chủ về kinh tế đang tăng lên rõ rệt. Số hộ gia đình do phụ nữ làm chủ về kinh tế của năm 2017 2.495.000 hộ, chiếm tỷ lệ 29,2% trong tổng số hộ gia đình, tăng 5,9% so với năm 2007.
 

 Tuy bình quân thu nhập có thể chi tiêu của mỗi hộ gia đình do phụ nữ làm chủ về kinh tế chỉ đạt 836.000 Đài tệ/năm, thấp hơn 258.000 Đài tệ so với con số bình quân thu nhập hộ gia đình do nam giới làm chủ về kinh tế là 1.094.000 Đài tệ/năm, song nhìn từ bình quân thu nhập có thể chi tiêu của mỗi người, ở các hộ gia đình do nữ giới làm chủ về kinh tế, bình quân thu nhập có thể chi tiêu của mỗi người là 331.000 Đài tệ/năm trong khi con số này ở các hộ gia đình do nam giới làm chủ về kinh tế là 333.000 Đài tệ/năm, cho thấy khoảng cách là không đáng kể.
 

 Sở dĩ có khoảng cách như vậy là do hộ gia đình do nam giới làm chủ về kinh tế thường đông người hơn hoặc là gia đình có hai vợ chồng cùng đi làm, vì vậy thu nhập có thể chi tiêu tương đối cao nhưng sau khi loại bỏ yếu tố số người trong hộ thì sự chênh lệch không lớn.
 

 Quan sát bình quân số người trong mỗi hộ gia đình, năm 2017, nếu tính toàn thể các hộ gia đình thì bình quân số người ở mỗi hộ gia đình là 3,07 người, tương đương với năm 2016, trong đó bình quân số người trong mỗi hộ gia đình do phụ nữ làm chủ về kinh tế là 2,53 người, bình quân số người trong mỗi hộ do nam giới làm chủ về kinh tế là 3,29 người.


 

(Nguồn: Hãng tin Trung ương CNA)