:::

Trung Hoa Dân Quốc và Eswatini ký kết Hiệp định chuyển giao phạm nhân xuyên quốc gia

Ngày 27/2/2019, Đài Loan và Vương quốc eSwatini đã ký kết “Hiệp định chuyển giao phạm nhân xuyên quốc gia”. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thái Thanh Tường (bên phải) cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Vương quốc eSwatini – bà H.E. Thulisile Dladla (bên trái) đã tham dự lễ ký, hoàn thành hiệp định đầu tiên về chuyển giao phạm nhân xuyên quốc gia với một nước châu Phi (Ảnh: LTN)

Ngày 27/2/2019, Đài Loan và Vương quốc Eswatini đã ký kết “Hiệp định chuyển giao phạm nhân xuyên quốc gia”. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thái Thanh Tường (bên phải) cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Vương quốc Eswatini – bà H.E. Thulisile Dladla (bên trái) đã tham dự lễ ký, hoàn thành hiệp định đầu tiên về chuyển giao phạm nhân xuyên quốc gia với một nước châu Phi (Ảnh: LTN)
 

 Sau khi đàm phán, thảo luận một cách cẩn trọng và chi tiết, Trung Hoa Dân Quốc và Vương quốc Eswatini đã ký kết “Hiệp định chuyển giao phạm nhân xuyên quốc gia” vào ngày 27/2/2019. Tại Bộ Tư pháp, Đại diện Trung Hoa Dân Quốc – Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thái Thanh Tường cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Vương quốc Eswatini – bà H.E. Thulisile Dladla đã hoàn thành việc ký kết hiệp định đầu tiên về chuyển giao phạm nhân xuyên quốc gia với một nước châu Phi
 

 “Luật chuyển giao phạm nhân xuyên quốc gia” của Đài Loan được hoàn thành ngày 23/1/2013 và chính thức ban hành ngày 23/7 cùng năm. Kể từ khi bắt đầu thực thi Luật chuyển giao phạm nhân xuyên quốc gia cho đến nay, Đài Loan đã ký kết Hiệp định chuyển giao phạm nhân và hợp tác chấp hành hình phạt với các nước: Đức, Anh, v.v…, đồng thời chuyển giao thành công 7 phạm nhân quốc tịch Đức và 1 phạm nhân quốc tịch Anh về thụ án tại quốc gia mà họ là công dân.
 

 Trung Hoa Dân Quốc và Eswatini đã ký kết Hiệp ước dẫn độ, Bản ghi nhớ hợp tác về vấn đề nhập cư và phòng chống nạn buôn người, Hiệp định hợp tác cảnh sát; lần này, Chính phủ Trung Hoa Dân quốc tích cực trao đổi với Chính phủ Eswatini để thúc đẩy việc ký kết Hiệp định chuyển giao phạm nhân xuyên quốc gia, đồng thời hoàn thành việc thảo luận, đàm phán một cách thuận lợi, không chỉ tiến thêm một bước trong việc đảm bảo quyền lợi cho người dân, mà còn mang đến cơ chế hợp tác tư pháp quốc tế rộng lớn hơn trên cơ sở Đài Loan và Eswatini đều bình đẳng và cùng có lợi, mang ý nghĩa to lớn về mặt ngoại giao.