:::

Tác phẩm nghệ thuật VR được Tập đoàn HTC tài trợ sẽ ra mắt tại Triển lãm nghệ thuật quốc tế Venice Biennale

123

Tập đoàn HTC tiếp tục mở rộng phạm vi Thực tế ảo (VR) vào lĩnh vực nghệ thuật, hỗ trợ các nghệ sĩ Pháp sáng tạo nên tác phẩm VR Endodrome và được mời ra mắt lần đầu tại “Triển lãm nghệ thuật quốc tế Venice Biennale lần thứ 58” (Ảnh: Dominique Gonzalez-Foerster, HTC VIVE Arts, Andrea Rossetti)
 

 Tập đoàn HTC tiếp tục mở rộng phạm vi Thực tế ảo (VR) vào lĩnh vực nghệ thuật, hỗ trợ các nghệ sĩ Pháp sáng tạo nên tác phẩm VR Endodrome và được mời ra mắt lần đầu tại “Triển lãm nghệ thuật quốc tế Venice Biennale lần thứ 58” năm 2019, thể hiện sự công nhận của nghệ thuật dòng chính đối với các công nghệ như VR...
 

 Dự án VIVE Arts của HTC hỗ trợ nghệ sĩ đương đại Pháp Dominique Gonzalez-Foerster sáng tạo nên tác phẩm nghệ thuật VR Endodrome. Tập đoàn HTC cho biết, Endodrome là tác phẩm sắp đặt thực tế ảo, đồng thời là tác phẩm nghệ thuật VR đầu tiên của Dominique Gonzalez-Foerster.
 

 Triển lãm được tổ chức 2 năm 1 lần với chủ đề May You Live in Interesting Times sẽ trưng bày các tác phẩm nghệ thuật thông qua sáng tạo công nghệ kỹ thuật số, thể hiện sự công nhận của giới nghệ thuật dòng chính đối với tác phẩm nghệ thuật được sáng tạo thông qua các phương tiện kỹ thuật số như VR (thực tế ảo), AR (thực tế tăng cường), AI (trí tuệ nhân tạo), v.v… Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 11/5 đến ngày 24/11/2019.
 

 Đội ngũ sản xuất Endodome bao gồm Lucid Realities phụ trách lập kế hoạch sản xuất và Studio VR Novelab, kết hợp trải nghiệm VR tương tác trong bối cảnh nhà hát như seance (buổi gọi hồn) với môi trường sân khấu có 5 người tham gia 1 lần. Tên gọi tác phẩm Endo bắt nguồn từ chữ endon trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “nội tâm, bên trong”; drome bắt nguồn từ chữ dromos trong tiếng Hy Lạp, nghĩa là “đường chạy, đường đua”, để người xem thông qua tác phẩm này, có thể khám phá nội tâm, tiếp xúc với một trạng thái ý thức khác.
 

(Nguồn: Hãng tin Trung ương CNA)