:::

Ngân hàng Mega Bank tổ chức cho HD Bank của Việt Nam vay hợp vốn 71 triệu USD

New Southbound Policy。Để nắm bắt cơ hội kinh doanh tại thị trường hướng Nam mới, gần đây Ngân hàng Thương mại Quốc tế Mega (Mega Bank) đã hoàn thành dự án cho vay hợp vốn trị giá 71 triệu USD (khoảng 2 tỷ Đài tệ) đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) (Ảnh: UDN)
Để nắm bắt cơ hội kinh doanh tại thị trường hướng Nam mới, gần đây Ngân hàng Thương mại Quốc tế Mega (Mega Bank) đã hoàn thành dự án cho vay hợp vốn trị giá 71 triệu USD (khoảng 2 tỷ Đài tệ) đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) (Ảnh: UDN)

 Ngày 3/3, Ngân hàng Thương mại Quốc tế Mega (Mega international Commercial Bank) cho biết: Để nắm bắt cơ hội kinh doanh tại thị trường hướng Nam mới, gần đây Mega Bank đã hoàn thành dự án cho vay hợp vốn trị giá 71 triệu USD (khoảng 2 tỷ Đài tệ) đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank). Tổng cộng có 8 ngân hàng Đài Loan và Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (State Bank of India, SBI) cùng tham gia dự án cho vay, các khoản vay sẽ được sử dụng để làm tăng nguồn vốn lưu động.

 Ngân hàng Mega Bank cho biết: Do đối tượng khách hàng chính của HD Bank là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và cũng là khách hàng doanh nghiệp Đài Loan nên dự án cho vay hợp vốn lần này có thể coi là việc mở rộng Chính sách hướng Nam mới. Mega Bank tổ chức cho vay hợp vốn và mời các ngân hàng trong nước cùng tham gia. Cuối cùng, các ngân hàng cùng tham gia dự án cho vay gồm Ngân hàng Đài Loan (Bank of Taiwan), Ngân hàng Thương mại Hoa Nam (Hua Nan Commercial Bank), Ngân hàng First Commercial Bank, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Hoa Dân Quốc (Export–Import Bank of the Republic of China), Ngân hàng Thương mại Đài Trung (Taichung Commercial Bank), Ngân hàng Thương mại Tân Quang (Taiwan Shin Kong Commercial Bank), Ngân hàng Union Bank of Taiwan và Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ.

 Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của hầu hết các quốc gia đều sụt giảm mạnh trong năm 2020. Việt Nam là quốc gia tăng trưởng duy nhất trong số các nền kinh tế lớn của ASEAN. Những năm gần đây, do được hưởng lợi từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng, Việt Nam đã trở thành lựa chọn đầu tư hàng đầu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các cơ quan nghiên cứu vẫn tiếp tục lạc quan về tiềm năng phát triển kinh tế trung và dài hạn của Việt Nam.

 Mega Bank cho biết: Ngoài chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh đã được thành lập, hiện nay Mega Bank cũng đang chuẩn bị thành lập văn phòng đại diện tại Hải Phòng (Việt Nam) để phục vụ cho các doanh nghiệp Đài Loan ở khu vực phía bắc Việt Nam.