:::

》ข่าวสำคัญของรัฐบาล

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 22 พ.ค. นายเฉินสือจง (คนกลางแถวหน้า) รมว.สาธารณสุขฯ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับโรงพยาบาล HUG ในเครือมหาวิทยาลัยเจนีวา มุ่งเน้นวิจัยด้านเวชศาสตร์ภัยพิบัติ โดยมี Mr. Francois Chappuis (ที่2จากขวาแถวหน้า) คณบดีคณะเวชศาสตร์ชุมชนและด้านบริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นผู้ให้การต้อนรับ สำนักข่าว CNA วันที่ 22 พ.ค. 62

สาธารณสุขฯ ไต้หวันร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเจนีวาทำงานวิจัยด้านเวชศาสตร์ภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. นายเฉินสือจง รมว.สาธารณสุขและสวัสดิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และโรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยเจนีวา (Geneva University Hospitals, HUG) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยเวชศาสตร์ภัยพิบัติ และการเข้ามีส่วนร่วมในการบรรเทาภัยพิบัติในภูมิภาค ซึ่งโรงพยาบาล HUG หวังว่าจะมีโอกาสสร้างความร่วมมือกับไต้หวันให้มากขึ้นในอนาคต

New Southbound Policy。ศูนย์ให้คำปรึกษานโยบายมุ่งใต้ใหม่ คณะกรรมการการเกษตรไต้หวัน ช่วยอาม่าชีวภาพ (คนกลาง) ขยายตลาดประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่

ศูนย์ให้คำปรึกษานโยบายมุ่งใต้ใหม่ คณะกรรมการการเกษตรไต้หวัน ช่วยอาม่าชีวภาพ ขยายตลาดประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. นางเฉิงหลิงฮุย ประธานบริษัทแม็กซ์ลักค์ เทคโนโลยีชีวภาพ (Maxluck Biotech Corp.) ได้ตอบรับคำเชิญของคณะกรรมการการเกษตร ร่วมแบ่งปัน “ประสบการณ์ความสำเร็จด้านการขยายตลาดการเกษตรไปยังกลุ่มประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่” สตรีวัย 75 ปี ผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็น “อาม่าชีวภาพ” หรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่า “แม่เจี่ยง” เนื่องมาจากเคยทนทุกข์ทรมานกับโรคเบาหวาน จึงเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ป่วยเบาหวานได้เป็นอย่างดี ภายหลังจากที่ได้ฟังการบรรยายของดร. แฟรงค์ เหมา (ศ.เหมาเจียหง) อาจารย์ประจำมหา

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 22 พ.ค. กระทรวงเศรษฐการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)ได้ทำพิธีจัดตั้งคณะกรรมการร่วมไต้หวัน – เอสวาตินี ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับทวิภาคี (ECA) นายเซิ่นหรงจิน (ที่ 1 จากขวา) รมว.เศรษฐการไต้หวัน และMr. Hon. Manqoba Khumalo รมว.พาณิชย์และการค้าระหว่างประเทศของเอสวาตินี ได้ร่วมลงนามในญัตติว่าด้วยภารกิจและระเบียบการบริหารของคณะกรรมการร่วม เพื่อดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม สำนักข่าว CNA วันที่ 22 พ.ค. 62

ไต้หวันและเอสวาตินีได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วม ผลักดันความร่วมมือด้านการแปรรูปอาหารและผลผลิตทางการเกษตร

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. ไต้หวันและเอสวาตินีได้ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการร่วมไต้หวัน – เอสวาตินี ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับทวิภาคี (ECA) นายเซิ่นหรงจิน รมว.เศรษฐการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศเอสวาตินีของนักลงทุนชาวไต้หวันเติบโตไปในทิศทางที่ดี โดยขณะนี้ไต้หวันได้วางแผนกระชับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและอาหารกับเอสวาตินีต่อไป

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ICDF และ World Vision ได้จัดการประชุมสัมมนาว่าด้วยการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ขึ้นที่กรุงเจนีวา นายหลี่ไป่ปั๋ว (ที่ 3 จากซ้าย) รองเลขาธิการ ICDF กล่าวว่า นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการเข้าร่วมการประชุม WHA ของไต้หวัน (ภาพจาก ICDF) สำนักข่าว CNA วันที่ 22 พ.ค. 62

กองทุน ICDFร่วมกับมูลนิธิ World Vision จัดการประชุมสัมมนาว่าด้วยการดูแลสุขภาพ ณ กรุงเจนีวา

การประชุมสมัชชาอนามัยโลก (WHA) อยู่ในช่วงระหว่างจัดการประชุม ณ กรุงเจนีวา กองทุนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไต้หวัน (International Cooperation and Development Fund ,Taiwan ICDF) ร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิต (World Vision) ได้จัดการประชุมสัมมนาว่าด้วยการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ภายนอกสถานที่จัดประชุม WHA เพื่อให้ทั่วโลกมองเห็นถึงคุณูปการของไต้หวันที่ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านสาธารณสุขชุมชน เอสวาตินีซึ่งเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ยกย่องว่า ไต้หวันเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่สำคัญ

New Southbound Policy。กู้กว่างอี้ ศิลปินไต้หวันแปลงสำรับอาหารแมนจูและฮั่นในรูปแบบใหม่ คว้าเงินสนับสนุนจากกองทุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เนเธอร์แลนด์

กู้กว่างอี้ ศิลปินไต้หวันแปลงสำรับอาหารแมนจูและฮั่นในรูปแบบใหม่ คว้าเงินสนับสนุนจากกองทุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เนเธอร์แลนด์

นายกู้กว่างอี้ ศิลปินชาวไต้หวันและ Adelaide Lala Tam ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบอาหารชาวฮ่องกง ร่วมกันวางแผนโครงการ “สำรับอาหารของชนชาติแมนจูและฮั่น โฉมใหม่” ได้รับการสนับสนุนจาก “โครงการทดลองสร้างสรรค์ แนะแนวและผลักดันนวัตกรรมศิลปะเชิงเทคโนโลยี” ของกระทรวงวัฒนธรรม ในปี 2019 และได้รับการชื่นชมจากกองทุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เนเธอร์แลนด์ (Creative Industries Fund NL) โดยได้รับเงินสนับสนุน 25,000 ยูโร

New Southbound Policy。เฉินอวี้หง กวีชาวไต้หวันขับขานบทกลอนในงาน ราตรีแห่งวรรณกรรม ที่จัดขึ้น ณ กรุงปารีส (ภาพจากศูนย์วัฒนธรรมไต้หวันประจำฝรั่งเศส)

เฉินอวี้หง กวีชาวไต้หวันขับขานบทกลอนในงาน ราตรีแห่งวรรณกรรม ที่จัดขึ้น ณ กรุงปารีส

เมื่อปลายปีที่แล้ว หนังสือรวมบทกวีของเฉินอวี้หง กวีชาวไต้หวัน ฉบับภาษาฝรั่งเศส ถูกตีพิมพ์ที่ฝรั่งเศส ซึ่งในปีนี้นางเฉินอวี้หงจะเข้าร่วมงาน “ราตรีแห่งวรรณกรรม” ครั้งที่ 7 ณ กรุงปารีส โดยจะขับขานบทกลอนและร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนกับผู้อ่านโดยตรงด้วย

New Southbound Policy。กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)ขอขอบคุณ14ประเทศพันธมิตรที่เรียกร้องต่อWHOให้เชิญไต้หวันเข้าร่วมการประชุมWHAปี2019ในฐานะผู้สังเกตการณ์

กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)ขอขอบคุณ14ประเทศพันธมิตรที่เรียกร้องต่อWHOให้เชิญไต้หวันเข้าร่วมการประชุมWHAปี2019ในฐานะผู้สังเกตการณ์

กรณีที่ 14 ประเทศพันธมิตร อันประกอบด้วย หมู่เกาะมาร์แชลล์ คิริบาส ปาเลา เซนต์ลูเชีย ตูวาลู เฮติ เบลีซ เอสวาตินี เซนต์คิตส์และเนวิส นาอูรู หมู่เกาะโซโลมอน ปารากวัย ฮอนดูรัส และเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ได้เสนอญัตติ เรียกร้องต่อ นายแพทย์ อัดฮานอม กีเบรเยซุ (Tedros Adhanom Ghebreyesus) เลขาธิการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) ในหัวข้อเรื่อง “เชิญไต้หวันเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลกในฐานะผู้สังเกตการณ์” (Inviting Taiwan to participate in the World Health Assembly as an observer) ซึ่งทาง WHO ได้จัดญัต

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา นายสวี่โย่ว์จิ้น รมช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้นำคณะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไต้หวันทั้งสิ้น 10 บริษัท ไปเข้าร่วมนิทรรศการ Viva Techปี2019 ในประเทศฝรั่งเศส (ภาพจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ)

กระทรวงวิทย์ฯ ไต้หวันนำคณะกระผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไปร่วมงาน Viva Tech 2019 ที่ฝรั่งเศส เพียงวันแรกก็ได้คำสั่งจองมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แล้ว

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา นายสวี่โย่ว์จิ้น รมช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้นำคณะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไต้หวันรวมทั้งหมด 10 บริษัท เดินทางไปเข้าร่วมนิทรรศการ Viva Tech 2019 ที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งระบบค้นหาตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูง อันเป็นผลงานของทีมวิจัย iTech แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University, NTU) ก็ได้รับคำสั่งซื้อมูลค่ากว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากบริษัทรถพลังงานไฟฟ้า TWNS HILL ของฝรั่งเศสตั้งแต่วันแรกที่เข้าร่วมจัดแสดงใ

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่กรุงเบอร์ลินของประเทศเยอรมนี ได้มีการจัดกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ ภายใต้สโลแกน “เดินไปพร้อมไต้หวัน” โดยมีสมาชิกรัฐสภาของเยอรมนีหลายคนมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับไต้หวัน สำนักข่าว CNA วันที่ 16 พ.ค. 62

สำนักงานตัวแทนไต้หวันในยุโรป จัดงานเดินเพื่อสุขภาพเรียกร้องให้ไต้หวันมีส่วนร่วมใน WHO

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า สำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำสหภาพยุโรป ทั้งในฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ อิตาลี ออสเตรีย เช็ก โปแลนด์และประเทศอื่นๆ ต่างร่วมจัดกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพภายใต้สโลแกน “เดินไปพร้อมไต้หวัน” ทั่วทุกพื้นที่ในยุโรป เพื่อเรียกร้องให้ไต้หวันได้รับเชิญให้เข้ามีส่วนร่วมในองค์การอนามัยโลก (WHO)

ไต้หวันจัดการประชุมระดับนานาชาติมากเป็นอันดับ 5 ของเอเชีย

กระทรวงเศรษฐการไต้หวันเผยว่า ปีที่แล้วไต้หวันได้จัดการประชุมระดับนานาชาติทั้งสิ้น 173 งาน ถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งจากการจัดอันดับล่าสุดของสมาคมการประชุมนานาชาติ (ICCA) ชี้ว่า ไต้หวันได้จัดการประชุมนานาชาติมากเป็นอันดับ 5 ของเอเชีย และเป็นอันดับที่ 23 ของโลก

1 2 3 4 5 >>