:::

Đảm bảo quyền được chăm sóc sức khỏe của cư dân mới trước khi nhập hộ khẩu

New Southbound Policy。Nhằm đảm bảo chăm sóc y tế cho những cư dân mới gặp khó khăn về kinh tế do mang thai hoặc sinh nở nhưng chưa nhập hộ khẩu, chưa tham gia bảo hiểm y tế, Quỹ Phát triển Cư dân mới sẽ lập tức được hỗ trợ chi phí y tế để giảm bớt gánh nặng cho họ. Ảnh trên là các cư dân mới người Việt tại Đài Loan (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Nhằm đảm bảo chăm sóc y tế cho những cư dân mới gặp khó khăn về kinh tế do mang thai hoặc sinh nở nhưng chưa nhập hộ khẩu, chưa tham gia bảo hiểm y tế, Quỹ Phát triển Cư dân mới sẽ lập tức được hỗ trợ chi phí y tế để giảm bớt gánh nặng cho họ. Ảnh trên là các cư dân mới người Việt tại Đài Loan (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

 Ngày 4/1/2021, Quỹ Phát triển Cư dân mới đã công bố quy định sửa đổi “Các mục trợ cấp và tiêu chuẩn đăng ký hỗ trợ của Quỹ Phát triển Cư dân mới”, hỗ trợ cư dân mới trước khi nhập hộ khẩu, chưa được tham gia chương trình bảo hiểm y tế toàn dân, nếu có nhu cầu kinh tế do mang thai hoặc sinh nở thì sẽ lập tức được hỗ trợ chi phí y tế để giảm bớt gánh nặng cho họ. Quy định này được thực thi ngay từ ngày này để thực hiện dịch vụ chăm sóc gia đình cư dân mới.

 Sở Di dân cho biết: Nhằm đảm bảo chăm sóc y tế cho những cư dân mới đang mang thai nhưng chưa nhập hộ khẩu, chưa tham gia bảo hiểm y tế và duy trì quyền được chăm sóc sức khỏe của họ một cách thiết thực, Quỹ Phát triển Cư dân mới đã lập các khoản trợ cấp cứu trợ khẩn cấp. Nếu bác sĩ đánh giá chi phí y tế cho việc khám bệnh là do mang thai hoặc sinh nở, khiến cuộc sống họ gặp khó khăn thì gia đình các cư dân mới có nhu cầu đều có thể đăng ký hỗ trợ từ Quỹ Phát triển Cư dân mới sau khi được chính quyền địa phương đến thăm và đánh giá.

 Sở Di dân cũng kêu gọi các tầng lớp xã hội nếu biết được các trường hợp cần giúp đỡ thì ngoài việc hỗ trợ liên lạc với văn phòng hành chính các xã (thị trấn, thành phố, khu vực) nơi cư trú tiếp nhận hồ sơ, còn có thể hỏi các Trung tâm phục vụ gia đình cư dân mới thuộc chính quyền các huyện thị và thành phố trực thuộc trung ương để giúp họ vượt qua khó khăn, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con, ổn định cuộc sống gia đình, đồng thời đảm bảo hơn nữa quyền được chăm sóc sức khỏe của các cư dân mới.