:::

》กิจกรรมของสำนักงานตัวแทนในประเทศต่างๆ

ทุน ICDF ประจำปี 2020 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2563นี้

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย รับสมัครงาน (ด้านภาษาจีน) 1 ตำแหน่ง

รับสมัครเจ้าหน้าที่อบรม แนะแนวคู่สมรสต่างชาติ 1 ตำแหน่ง

เทศกาลการท่องเที่ยวไทย-ไต้หวัน ปี 2563(2020 Spring.Taiwan-Thailand.Net)

แพลตฟอร์มสำหรับคนไทยรักการท่องเที่ยวไต้หวัน(Tour.Taiwan-Thailand.Net)

รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ยกเว้นการตรวจลงตราแก่บุคคลที่มีสัญชาติไทยเป็นเวลา 1 ปี จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ประกาศขายรถยนต์ TOYOTA INNOVA

รายชื่อผู้ได้รับทุนภาษาระยะสั้น HES ประจำปี 2019

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับทุนและรายชื่อสำรองของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)ในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จะย้ายที่ทำการสำนักงานฯ

1 2 3 4 5