:::

》กิจกรรมของสำนักงานตัวแทนในประเทศต่างๆ

สำนักงานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยประกาศเพิ่มรายชื่อโรงพยาบาลตรวจสุขภาพขึ้นอีก 42 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนไทยที่ไปศึกษาต่อที่ไต้หวัน

รายชื่อผู้ได้รับทุนภาษาระยะสั้น HES ประจำปี 2018

ทุน 2019 Taiwan Fellowship Program

ข่าวประชาสัมพันธ์ โปรแกรม “เยาวชนไทยท่องไต้หวัน”

ทุนการศึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ทุนการศึกษาสำหรับการศึกษาระดับสูง ICDF ไต้หวัน

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยเรื่อง 「โครงการการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL/CCCC) 」ของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ประจำปี 2561 (ฉบับปรับปรุง)

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย จะเปลี่ยนเวลารับวีซ่าจากเวลา 13:30-15:00 เป็นเวลา 9:00-11:30 ทั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

1 2 3 4