:::

》นโยบายสำคัญ

New Southbound Policy。ดร.ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย เดินทางเยือนชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมอภิปรายในประเด็นการศึกษาของชาวจีนโพ้นทะเล กับประธานและเจ้าหน้าที่ชมรมฯ (ภาพจาก TECO)

ดร.ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ร่วมหารือกับผู้นำชาวจีนโพ้นทะเล ในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทย

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ดร.ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ได้เดินทางไปราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ร่วมหารือกับบรรดาผู้นำชาวจีนโพ้นทะเล อาทิ นายเหอกั๋วเฉียง นายกสมาคมจีนยูนนานในจังหวัดเชียงใหม่ และนายหวังซื่อสี่ ประธานชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ดร.ถงเจิ้นหยวน ในฐานะตัวแทนรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายเหอกั๋วเฉียง ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมจีนยูนนานในจังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 2 อีกทั้งยังได้อวยพรเนื่องในเทศก

New Southbound Policy。นายอู๋ปั๋วชิง (ขวา) อธิการบดี NIU ส่งมอบสิ่งของที่ระลึกให้กับนางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ นักวิทยาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาพจาก NIU)

คณะตัวแทน NIU เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแห่งชาติอี๋หลาน (National Ilan University, NIU) แถลงว่า ทางสถาบันได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อช่วงที่ผ่านมา นายอู๋ปั๋วชิง อธิการบดี NIU พร้อมทั้งคณะอาจารย์และนักศึกษา จากหลักสูตร EMBA และคณะทรัพยากรชีวภาพ ระดับปริญญาโท ได้เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเมื่อวันที่ 15 ม.ค. คณะตัวแทนได้รับเชิญให้เข้าร่วม “พิธีเก็บเกี่ยวดอกกัญชา” เพื่อนำไปใช้ในทางการแพทย์ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธร

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา ดร. ถงเจิ้นหยวน (ที่ 7 จากขวา) เดินทางไปเข้าร่วมพิธีเปิดเส้นทางบินเชียงใหม่ - เกาสง ณ จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพจาก TECO)

สายการการบินไทยสมายล์ เปิดเส้นทางบินใหม่จากเชียงใหม่ - เกาสง

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) ได้แถลงว่า สายการการบินไทยสมายล์ (Thai Smile Airways) ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายตัวของตลาดการท่องเที่ยวระหว่างไทย – ไต้หวัน จึงตัดสินใจเปิดเส้นทางบินตรงจาก “เชียงใหม่ - เกาสง” ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. นี้ เป็นต้นไป โดยจะนำเอาเครื่องบินแอร์บัส A320 – 200 มาใช้ในการให้บริการ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ในทุกอังคาร พุธ ศุกร์และอาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน ซึ่งพิธีเปิดเส้นทางบินในครั้งนี้ มีประธานคณะกรรมการบริหารของสายการบินไทยสมายล์เป็

New Southbound Policy。นายซูเหวินปิน (ที่ 2 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาเซียน และนายฟางเจิ้งหลุน (ซ้าย) ได้ให้คำชี้แนะแก่ชาวบ้านในพื้นที่ ด้านเทคนิคการเพาะปลูกกาแฟ (ภาพจาก CJCU)

โครงการ USR HUB ของ CJCU ลงพื้นที่สำรวจเมล็ดพันธุ์กาแฟในชุมชนอาข่า

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. มหาวิทยาลัยฉางหลง (Chang Jung Christian University, CJCU) แถลงว่า โครงการบูรณาการทรัพากรข้ามประเทศ USR HUB ที่ดำเนินการโดยศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม (Innovation Incubation Center) ของ CJCU ได้ติดต่อเชิญนายซูเหวินปิน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาเซียน นำนายจงเวิ่นเยี่ยน นักศึกษาหลักสูตรวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ของ CJCU เดินทางไปเยือนชุมชนอาข่า ระหว่างวันที่ 4 – 8 ม.ค. เพื่อลงพื้นที่ไปเก็บภาพบรรยากาศจากมุมสูง และถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีที่เกี่ยวกับ วัฒนธรรมของแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟ

New Southbound Policy。กลุ่มอาสาในต่างแดน รุ่นที่ 12 ของ LTU ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับเหล่าอาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนจีนหวยหลง (ภาพจาก LTU)

กลุ่มอาสาสมัครในต่างแดนของ LTU ให้บริการอาสาฯ ในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทยมาเป็นเวลา 12 ปี ต้อนรับเมล็ดพันธุ์ที่จะพัฒนาเป็นอาจารย์ในพื้นที่ต่อไปในอนาคต เดินทางมาศึกษาต่อที่ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลิงตง (Ling Tung University, LTU) แถลงว่า กลุ่มอาสาสมัครในต่างแดนของ LTU ได้ดำเนินการให้บริการอาสาสมัครด้านการศึกษา ในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย มาเป็นเวลากว่า 12 ปี เด็กและเยาวชนที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมในวันนั้น เติบโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วในวันนี้ โดยในการเดินทางมาเยือนของกลุ่มอาสา LTU ในครั้งนี้ ได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายในพื้นที่ ให้เดินทางมาเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ LTU เป็นจำนวน 2 คน พร้อมมอบทุนกา

New Southbound Policy。คณบดีและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 40 คน เดินทางมาเข้าร่วม “ค่ายวัฒนธรรมด้านภาษาจีน” ใน TCU (ภาพจาก TCU)

ม.นเรศวรจับมือกับม.ฉือจี้ของไต้หวัน ร่วมแลกเปลี่ยนด้านหลักสูตรภาษาจีนและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฉือจี้ (Tzu Chi University, TCU) ได้แถลงว่า ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากโครงการทัศนศึกษาระยะสั้นของสถานศึกษา ตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Project — Holiday School) ของกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ทาง TCU ได้เชิญคณบดีและตัวแทนของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University) รวม 40 คน เดินทางมาไต้หวัน เพื่อเข้าร่วม “ค่ายวัฒนธรรมด้านภาษาจีน” ระหว่างวันที่ 8 – 17 ม.ค. ณ ศูนย์การศึกษาภาษาจีนของ TCU โดยการเดินทางในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่นอ

New Southbound Policy。TAITRA รวมรวมตัวแทนผู้ประกอบการ เดินทางเข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมชั้นนำ ปี 2020 ในประเทศไทย เพื่อจัดแสดงซอฟต์พาวเวอร์และฮาร์ดพาวเวอร์ด้านการผลิตอัจฉริยะของไต้หวัน (ภาพจากTAITRA)

TAITRA รวบรวมตัวแทนผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมชั้นนำ ปี 2020 ในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 63 สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) แถลงว่า งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมชั้นนำ ปี 2020 ของประเทศไทย มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 16 พ.ค. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) เนื่องจากไทยเป็นตลาดส่งออกด้านอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลที่สำคัญของไต้หวัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไต้หวันบุกตลาดไทย ทาง TAITRA จึงได้รวบรวมตัวแทนผู้ประกอบการไต้หวัน เดินทางไปเข้าร่วมงานแสดงดังกล่าว เพื่อนำซอฟต์พาวเวอร์ด้านการผลิตอัจฉริ

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ปี 2019 สำนักการท่องเที่ยวไต้หวันประจำกรุงลอนดอน ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อผลักดันความประทับใจต่อการท่องเที่ยวในไต้หวัน ให้กับชาวอังกฤษและไอร์แลนด์ รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวของไต้หวัน (ภาพจาก MOFA)

สถิติปี 2019 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเยือนไต้หวันทั้งสิ้น 11.84 ล้านคน ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. กรมการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า ตามข้อมูลสถิติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน ตลอดช่วงปี 2019 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไต้หวัน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 11.84 ล้านคน เมื่อเทียบกับสถิติปี 2018 ที่มีจำนวนทั้งสิ้น 11.07 ล้านคน เติบโตขึ้นร้อยละ 7 ซึ่งในจำนวนดังกล่าว เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน 2.71 ล้านคน เมื่อเทียบกับตลอดปี 2018 ที่มีจำนวน 2.7 ล้านคน เติบโตขึ้นเพียงร้อยละ 0.5 ส่วนนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่ชาวจีน มีจำนวนเกือบ 9.14 ล

New Southbound Policy。คูหาไต้หวันเปิดให้ทดลองสัมผัสกับ การเขียนลวดลายลงบนร่มกระดาษน้ำมันของชาวฮากกา ในมหกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติประจำปีของไทย

คูหาไต้หวันเปิดให้ทดลองสัมผัสกับ การเขียนลวดลายลงบนร่มกระดาษน้ำมันของชาวฮากกา ในมหกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติประจำปีของไทย

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. ที่ผ่านมา สมาคมการท่องเที่ยวไต้หวัน (Taiwan Visitors Association, TVA) ชี้ว่า ในงานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ซึ่งถือเป็นมหกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ของไทย ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 (IMPACT Challenger Hall 2) นั้น TVA ได้รับมอบหมายจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้นำคณะตัวแทนเดินทางไปเข้าร่วม พร้อมจัดแสดงคูหาไต้หวัน โดยผสมผสานองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไต้หวัน

New Southbound Policy。ในช่วงที่ผ่านมานี้ TECO ได้แขวนภาพโปสเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีตึกทำเนียบปธน. เป็นองค์ประกอบหลัก ณ ระเบียงแห่งการท่องเที่ยวไต้หวัน ภายในตัวอาคารสำนักงานฯ (ภาพจาก TECO)

TECO เผยภาพโปสเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีตึกทำเนียบปธน. เป็นองค์ประกอบหลัก ผลักดันการท่องเที่ยวไต้หวัน

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) ได้แถลงว่า เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้ บริเวณระเบียงแห่งการท่องเที่ยวไต้หวันได้มีการจัดตกแต่งใหม่ ด้วยภาพโปสเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีทำเนียบประธานาธิบดี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นองค์ประกอบหลัก

2 3 4 5 6 >>