:::

》นโยบายสำคัญ

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา ดร. ถงเจิ้นหยวน (ที่ 7 จากขวา) เดินทางไปเข้าร่วมพิธีเปิดเส้นทางบินเชียงใหม่ - เกาสง ณ จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพจาก TECO)

สายการการบินไทยสมายล์ เปิดเส้นทางบินใหม่จากเชียงใหม่ - เกาสง

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) ได้แถลงว่า สายการการบินไทยสมายล์ (Thai Smile Airways) ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายตัวของตลาดการท่องเที่ยวระหว่างไทย – ไต้หวัน จึงตัดสินใจเปิดเส้นทางบินตรงจาก “เชียงใหม่ - เกาสง” ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. นี้ เป็นต้นไป โดยจะนำเอาเครื่องบินแอร์บัส A320 – 200 มาใช้ในการให้บริการ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ในทุกอังคาร พุธ ศุกร์และอาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน ซึ่งพิธีเปิดเส้นทางบินในครั้งนี้ มีประธานคณะกรรมการบริหารของสายการบินไทยสมายล์เป็

New Southbound Policy。นายซูเหวินปิน (ที่ 2 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาเซียน และนายฟางเจิ้งหลุน (ซ้าย) ได้ให้คำชี้แนะแก่ชาวบ้านในพื้นที่ ด้านเทคนิคการเพาะปลูกกาแฟ (ภาพจาก CJCU)

โครงการ USR HUB ของ CJCU ลงพื้นที่สำรวจเมล็ดพันธุ์กาแฟในชุมชนอาข่า

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. มหาวิทยาลัยฉางหลง (Chang Jung Christian University, CJCU) แถลงว่า โครงการบูรณาการทรัพากรข้ามประเทศ USR HUB ที่ดำเนินการโดยศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม (Innovation Incubation Center) ของ CJCU ได้ติดต่อเชิญนายซูเหวินปิน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาเซียน นำนายจงเวิ่นเยี่ยน นักศึกษาหลักสูตรวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ของ CJCU เดินทางไปเยือนชุมชนอาข่า ระหว่างวันที่ 4 – 8 ม.ค. เพื่อลงพื้นที่ไปเก็บภาพบรรยากาศจากมุมสูง และถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีที่เกี่ยวกับ วัฒนธรรมของแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟ

New Southbound Policy。กลุ่มอาสาในต่างแดน รุ่นที่ 12 ของ LTU ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับเหล่าอาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนจีนหวยหลง (ภาพจาก LTU)

กลุ่มอาสาสมัครในต่างแดนของ LTU ให้บริการอาสาฯ ในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทยมาเป็นเวลา 12 ปี ต้อนรับเมล็ดพันธุ์ที่จะพัฒนาเป็นอาจารย์ในพื้นที่ต่อไปในอนาคต เดินทางมาศึกษาต่อที่ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลิงตง (Ling Tung University, LTU) แถลงว่า กลุ่มอาสาสมัครในต่างแดนของ LTU ได้ดำเนินการให้บริการอาสาสมัครด้านการศึกษา ในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย มาเป็นเวลากว่า 12 ปี เด็กและเยาวชนที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมในวันนั้น เติบโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วในวันนี้ โดยในการเดินทางมาเยือนของกลุ่มอาสา LTU ในครั้งนี้ ได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายในพื้นที่ ให้เดินทางมาเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ LTU เป็นจำนวน 2 คน พร้อมมอบทุนกา

New Southbound Policy。คณบดีและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 40 คน เดินทางมาเข้าร่วม “ค่ายวัฒนธรรมด้านภาษาจีน” ใน TCU (ภาพจาก TCU)

ม.นเรศวรจับมือกับม.ฉือจี้ของไต้หวัน ร่วมแลกเปลี่ยนด้านหลักสูตรภาษาจีนและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฉือจี้ (Tzu Chi University, TCU) ได้แถลงว่า ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากโครงการทัศนศึกษาระยะสั้นของสถานศึกษา ตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Project — Holiday School) ของกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ทาง TCU ได้เชิญคณบดีและตัวแทนของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University) รวม 40 คน เดินทางมาไต้หวัน เพื่อเข้าร่วม “ค่ายวัฒนธรรมด้านภาษาจีน” ระหว่างวันที่ 8 – 17 ม.ค. ณ ศูนย์การศึกษาภาษาจีนของ TCU โดยการเดินทางในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่นอ

New Southbound Policy。TAITRA รวมรวมตัวแทนผู้ประกอบการ เดินทางเข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมชั้นนำ ปี 2020 ในประเทศไทย เพื่อจัดแสดงซอฟต์พาวเวอร์และฮาร์ดพาวเวอร์ด้านการผลิตอัจฉริยะของไต้หวัน (ภาพจากTAITRA)

TAITRA รวบรวมตัวแทนผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมชั้นนำ ปี 2020 ในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 63 สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) แถลงว่า งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมชั้นนำ ปี 2020 ของประเทศไทย มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 16 พ.ค. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) เนื่องจากไทยเป็นตลาดส่งออกด้านอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลที่สำคัญของไต้หวัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไต้หวันบุกตลาดไทย ทาง TAITRA จึงได้รวบรวมตัวแทนผู้ประกอบการไต้หวัน เดินทางไปเข้าร่วมงานแสดงดังกล่าว เพื่อนำซอฟต์พาวเวอร์ด้านการผลิตอัจฉริ

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ปี 2019 สำนักการท่องเที่ยวไต้หวันประจำกรุงลอนดอน ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อผลักดันความประทับใจต่อการท่องเที่ยวในไต้หวัน ให้กับชาวอังกฤษและไอร์แลนด์ รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวของไต้หวัน (ภาพจาก MOFA)

สถิติปี 2019 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเยือนไต้หวันทั้งสิ้น 11.84 ล้านคน ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. กรมการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า ตามข้อมูลสถิติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน ตลอดช่วงปี 2019 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไต้หวัน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 11.84 ล้านคน เมื่อเทียบกับสถิติปี 2018 ที่มีจำนวนทั้งสิ้น 11.07 ล้านคน เติบโตขึ้นร้อยละ 7 ซึ่งในจำนวนดังกล่าว เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน 2.71 ล้านคน เมื่อเทียบกับตลอดปี 2018 ที่มีจำนวน 2.7 ล้านคน เติบโตขึ้นเพียงร้อยละ 0.5 ส่วนนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่ชาวจีน มีจำนวนเกือบ 9.14 ล

New Southbound Policy。คูหาไต้หวันเปิดให้ทดลองสัมผัสกับ การเขียนลวดลายลงบนร่มกระดาษน้ำมันของชาวฮากกา ในมหกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติประจำปีของไทย

คูหาไต้หวันเปิดให้ทดลองสัมผัสกับ การเขียนลวดลายลงบนร่มกระดาษน้ำมันของชาวฮากกา ในมหกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติประจำปีของไทย

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. ที่ผ่านมา สมาคมการท่องเที่ยวไต้หวัน (Taiwan Visitors Association, TVA) ชี้ว่า ในงานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ซึ่งถือเป็นมหกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ของไทย ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 19 มกราคม 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 (IMPACT Challenger Hall 2) นั้น TVA ได้รับมอบหมายจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้นำคณะตัวแทนเดินทางไปเข้าร่วม พร้อมจัดแสดงคูหาไต้หวัน โดยผสมผสานองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไต้หวัน

New Southbound Policy。ในช่วงที่ผ่านมานี้ TECO ได้แขวนภาพโปสเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีตึกทำเนียบปธน. เป็นองค์ประกอบหลัก ณ ระเบียงแห่งการท่องเที่ยวไต้หวัน ภายในตัวอาคารสำนักงานฯ (ภาพจาก TECO)

TECO เผยภาพโปสเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีตึกทำเนียบปธน. เป็นองค์ประกอบหลัก ผลักดันการท่องเที่ยวไต้หวัน

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) ได้แถลงว่า เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้ บริเวณระเบียงแห่งการท่องเที่ยวไต้หวันได้มีการจัดตกแต่งใหม่ ด้วยภาพโปสเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีทำเนียบประธานาธิบดี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นองค์ประกอบหลัก

New Southbound Policy。รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา (ขวา) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มอบของที่ระลึกให้กับนายกัวหมิงเจิ้ง อธิการบดี NCCU (ภาพจาก NCCU)

NCCU และนิด้าร่วมแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ผลักดันโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และการวิจัยร่วมกัน

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. นายกัวหมิงเจิ้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจิ้งจื้อ (National Chengchi University, NCCU) นำคณะตัวแทนเดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration, NIDA) โดย ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง นิด้าถือเป็นสถาบันวิจัยแห่งชาติของไทย มีภารกิจที่คล้ายคลึงกับสถาบันวิจัยแห่งชาติไต้หวัน (Academia Sinica) โดยมุ่งมั่นดำเนินการวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจ เพื่อใช้เป็นหลักอ้างอิงให้กับรัฐบาล

New Southbound Policy。ดร. ถงเจิ้นหยวน (ที่ 5 จากขวา) ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานแถลงข่าว “เทศกาลการท่องเที่ยวไต้หวัน 2020” พร้อมกล่าวปราศรัย เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. (ภาพจากสำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย)

TECO จัด “เทศกาลการท่องเที่ยวไต้หวัน 2020” ดึงนักท่องเที่ยวชาวไทย ร่วมทุบสถิติการเดินทางเยือนไต้หวันในปี 2020

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) ได้ประกาศรายละเอียดการจัด “เทศกาลการท่องเที่ยวไต้หวัน 2020” (Taiwan Tourism Festival 2020) ซึ่งผนวกเข้ากับนโยบายยกเว้นการตรวจลงตรา (visa) ให้กับนักท่องเที่ยวไทย เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไทย เดินทางมาสัมผัสกับความอบอุ่น และรูปแบบการใช้ชีวิตของไต้หวัน โดยหวังว่าจะสามารถทุบสถิติใหม่ของจำนวนนักท่องเที่ยวแลกเปลี่ยน ระหว่างไต้หวัน - ไทยด้วย

1 2 3 4 5 >>